joi, 29 aprilie 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana clasa a III-a , 31. 10.2009

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Într-o ţară îndepărtată, trăia odată un împărat care avea un fecior. Deseori, feciorul de împărat se oprea în faţa minunatelor covoare aflate în sălile palatului şi le privea încântat.
Observându-l în câteva rânduri, împăratul îl întrebă pe feciorul său:
- Ce taină ascund aceste covoare pentru tine, fiule?
- Taina meşterului ţesător, tată. De-aş cunoaşte această taină, aş ţese covorul vieţii. Ce minunat trebuie să fie să cuprinzi într-un covor toate frumuseţile şi culorile lumii!
(Poveste populară)

10 p 1. Citeşte cu atenţie titlurile de mai jos. Încercuieşte litera corespunzătoare titlului potrivit textului de mai sus.
a) Castelul
b) Covorul vieţii
c) Împăratul şi zmeul
10 p 2. Alege dintre cuvintele următoare doar pe cele care reprezintă personajele din text.
Scrie aceste cuvinte pe linia de mai jos.
ţesătorul, împăratul, olarul, feciorul de împărat

10 p 3. Scrie un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos:
priceput - ......................................
a înveli - .......................................
aproape - ......................................
senin - ...........................................
prieten - .....................................
10 p 4. Transcrie din textul de mai sus întrebarea adresată de împărat feciorului său. Scrie în casetă numărul de cuvinte aflate în propoziţie.
10 p 5. Uneşte cu săgeţi cuvintele din prima coloană cu acelea cu înţeles/sens asemănător din a doua coloană. Atenţie! Un cuvânt din dreapta este în plus.
excursie ............ a alerga
dar............... surprins
cântec........... călătorie
mirat............ frică
a fugi............. melodie
teamă............ cadou
..................linişte
10 p 6. Încercuieşte vocalele din cuvintele subliniate în propoziţia următoare:
Feciorul de împărat îşi dorea să ţeasă covorul vieţii.
10 p 7. Desparte în silabe cuvintele:
taină - ________________________
covor - ________________________
minunat - ________________________
împărat - ________________________
10 p 8. Scrie, după model, încă trei cuvinte care să conţină mp şi mb.
câmpie, important, .......................... , .............................. , ..................................
sâmbure, îmbrăcat, ........................... , .............................. , .................................
10 p 9. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul sare să aibă înţelesuri diferite.
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului sare.

10 p 10. Imaginează-ţi că te întâlneşti cu un coleg de clasă la biblioteca şcolii. Scrie discuţia pe care o porţi cu acesta, folosind patru linii de dialog.
Atenţie! Scrie corect cuvintele. Foloseşte corect semnele de punctuaţie. Respectă cerinţa.

Ai terminat?
Mai verifică o dată răspunsurile!
Total punctaj:100 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu