sâmbătă, 18 decembrie 2010

Olimpiada de matematica, cls.IV -faza pe scoala decembrie 2010

Olimpiada de matematică
– clasa a IV-a , faza pe şcoală –

Problema 1. Peste 5 ani Maria şi Ana vor avea împreună 32 ani.
În prezent vârsta Mariei este cu un an mai mare decât jumătate din vârsta Anei.
a) Câţi ani au împreună cele două fete în prezent?.5p
b) Câţi ani are fiecare în prezent? ……………………..10p

Problema 2.
a) Aflaţi numărul natural x astfel încât :
[( x − 520 : 5 + 9 ) ∙ 4 + 2 ] ∙ 3 = 906; …………………….15p

b) Aflaţi numerele naturale y astfel încât :
9 ∙ 29 − 808 : 4 + 5 ∙ y < 73 . ……………………...15p

c) Fie numărul 12 347 124. Rupeţi numărul dat în două părţi, astfel încât
suma cifrelor unuia din cele două numere formate să se împartă exact la suma cifrelor
celuilalt număr format. ( Daţi toate soluţiile şi justificaţi răspunsurile.) …………………..15p

Problema 3. În 7 coşuri sunt mere, cel puţin 13 mere şi cel mult 24 mere în fiecare coş.
Numărul merelor din primele trei coşuri sunt numere pare consecutive,iar numărul merelor din celelalte coşuri sunt numere impare consecutive.
a) Care este numărul minim de mere din cele 7 coşuri?........... 5p
b) Care este numărul maxim de mere din cele 7 coşuri?.............5p
c) Pot fi 123 mere în cele 7 coşuri? ( Justificaţi răspunsurile.)..... 5p

Problema 4. A nins. Fraţii Costel şi Ionel pornesc spre şcoală. Ionel, fiind mai mic, încearcă să meargă pe urmele lui Costel, dar 5 paşi de-ai lui măsoară cât trei paşi de-ai fratelui mai mare.Urmele paşilor fraţilor s-au suprapus o dată la plecare, o dată la sosire şi de încă 17 ori pe drumul dintre casă şi şcoală.
Aflaţi câţi paşi a făcut fiecare.....15p

Se acordă din oficiu 10p.

Barem de corectare OM -faza pe scoala decembrie 2010

Problema 1. a) 32-2∙5 =22 ............. ..5p
b) Reprezentarea grafică …….2p

3p+1=22 ………..2p
p=7 ………2p
M. are 8 ani ……….2p
A. are 14 ani ………. 2p

Problema 2.
a) Metoda mersului invers:
:3..............2p
- 2.............2p
: 4.............2p
- 9.............2p
:5..............2p
Finalizare......5p
"x".............2p
":" ............2p
" - "...........2p
5y<73 - 59 .....2p
5y<14...........2p
Verifica: 5x0<14 (A);5x1<14 (A); 5x2<13 (A); 5x3<14 (F)
Raspuns:0;1;2....5p


c)
• 1 şi 2 347 124 23:1=23 ...........3p
• 12 şi 347 124 21:3=7 ...........3p
• 123 şi 47 124 18:6=3 ..............3p
• 123 471 şi 24 18:6=3 ..............3p
• 1 234 712 şi 4 20:4=5 ..............3p

Problema 3.
a) (14+16+18)+(13+15+17+19)=112 ..........................................................5p
b) (24+22+20)+(23+21+19+17)=146 ............................................................5p
c) Suma a 4 numere impare este nr. par.
Rezultă că suma celor 7 numere este nr. par, deci nu poate fi 123. .........5p

Problema 4.
Fie d distanţa dintre două urme care se suprapun consecutiv.
Lungimea drumului de acasă până la şcoală este egal cu 18d ..................5p
Pe distanţa d Costel face 3 paşi , iar pe 18d el va face 18 ∙ 3 = 54 paşi....5p
Pe distanţa d Ionel face 5 paşi , iar pe 18d el va face 18 ∙ 5 = 90 paşi.....5p

OBS. Orice altă rezolvare se punctează corespunzător.

miercuri, 1 decembrie 2010

Sinonime

buton -capsa
buturuga - bustean, butuc, ciot
cada -baie, vana
cadentat - ritmat, ritmic
cadou - atentie, dar, surpriza
cafeniu - maro
calamitate - dezastru
calapod - san, forma, model, tipar
a calcula - a socoti, a determina, a fixa, a masura, a stabili
calculat - chibzuit, cumpanit, cumpatat, echilibrat, infranat, moderat, socotit
cald - incins
caldaram - pavaj
cale - drum, directie, linie, sens
calic - sarac
calm - domol, linistit, potolit, pasnic, stapanit, temperat
a calomnia - a barfi, a cleveti, a denigra, a ponegri, a huli
calvitie - chelie
cam - aproximativ
camarad - tovaras
camata - dobanda, procent

marți, 2 noiembrie 2010

Clasa a II-a
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
I. (35 puncte) La exerciţiile 1-5 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este
corect.
7p 1. 2 + 7 =
A. 9 B. 6 C. 10 D. 8
7p 2. Numărul cu 7 mai mic decât 15 este:
A. 9 B. 8 C. 7 D. 5
7p 3. Cifra unităţilor numărului 52 este:
A. 7 B. 5 C. 2 D. 3
7p 4. Un tren ajunge în gară la ora 9, având două ore întârziere. La ce oră trebuia să ajungă
trenul?
A. 11 B. 8 C. 7 D. 6
7p 5. Numărul mai mic decât 6 + 4 și mai mare decât 3+ 5 este:
A. 9 B. 8 C. 5 D. 10
II. (35 puncte) Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate.
7p 1. Numărul cu 6 mai mare decât 11 este … .
7p 2. Un număr cuprins între 23 si 28 are cifra zecilor … .
7p 3. Suma a două numere este 25. Un număr este 11. Celălalt număr este ….

7p 4. Dacă a = 21, atunci a + a =… .
7p 5. Avem o pungă cu bomboane. Ana, Lia și Dan au primit bomboane, cel putin una fiecare.
Nu există doi copii care au primit același număr de bomboane. Cel mai mic număr posibil de bomboane din pungă este ….
III. (20 puncte) Scrieţi rezolvările complete.
1. Elevii unei clase intră pe rând în sala de sport. Mai întâi intră fetele, apoi băieții. Maria este ultima fată care a intrat. Dacă numărăm din față, Maria a intrat a 14-a. Dacă numărăm din coadă, Maria este a 12-a.
4p a) Elevul care a intrat al 11-lea este fată sau băiat?
4p b) Câte fete sunt în clasă?
2p c) Câți băieți sunt în clasă?

2. Pe tablă sunt scrise 7 numere, pe același rând. Primul și ultimul sunt egale cu 12. Al treilea este 24. Suma oricăror trei numere alăturate este aceeași.
4p a) Cât este al patrulea număr?
4p b) Cât este al șaselea număr?
2p c) Suma primelor 3 numere este 50. Cât este suma ultimelor 4 numere?
Total punctaj maxim 100 puncte.
Barem de corectare si notare
Clasa a II-a
Subiectele I si II
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă punctajul
maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
Nr. item I.1. I.2. I.3. I.4. I.5.
Rezultate A. B. C. C. A.
Nr. item II.1. II.2. II.3. II.4. II.5.
Rezultate 17 2 14 42 6
Subiectul III
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă
punctajul maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru
rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
1.
a)3p Fată,
1p pentru că intră inaintea Mariei
b)2p.14 fete,
2p.pentru că Maria este ultima fată.
c)1p. 11 băieți
1p.deoarece după Maria sunt 11 elevi, toți fiind băieți.

2.
a)1p.Al patrulea număr este egal cu primul,
3p.deci este 12.
b)1p.Al șaselea număr este egal cu al treilea,
3p.deci este 24.
c)1p.Suma numerelor de pe pozițiile 3,4,5 este 50.
1p.Suma ultimelor 4 numere este 50 +12 = 62

duminică, 10 octombrie 2010

Subiecte concurs clasa a IV-a

Concurs clasa a IV-a

I .Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor date:

„ Şi scăpând şi d-această pacoste, încălecară şi plecară la drum , repede ca vântul; când, ce să vezi dumneata? Unde se luase după dânşii scorpia de mumă a zmeoaicelor cu o falcă în cer şi cu alta în pământ ca să înghiţă pe Greuceanu şi mai multe nu.
Greuceanu , simţind că s-a luat după dânşii zmeoaica cea bătrână, zise frăţâne- său:
- Ia te uită, frate, înapoi şi spune-mi ce vezi!
- Ce să văz, frate, îi răspunse el, iată un nor vine după noi ca un vârtej.”
Cerinţe:
1. Transcrie o comparaţie din text;
2. Precizează care este personajul care îi urmăreşte pe Greuceanu şi pe fratele său;
3. Transformă în povestire replicile personajelor;
4. Precizează ce vede fratele lui Greuceanu când priveşte înapoi;
5. Scrie câte un cuvânt cu înţeles asemănător pentru: bătrână, pacoste, porniră, cer:
6. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti termeni cu sens opus cuvintelor: încălecară, repede, vine.
7. Scrie forma corectă a cuvintelor: să înghiţă, să văz;
8. Analizează morfologic şi sintactic cuvintele: plecară, zmeoaicelor, dânşii, Greuceanu.
9. Explică folosirea semnelor de punctuaţie din penultima frază a textului;
10. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti cuvintele: pensie, pensiune, staţie, staţiune.

II. Alcătuieşte o compunere, de 20- 25 rânduri, în care să fii personajul principal, alături de alte personaje îndrăgite de tine în urma lecturilor studiate. Vei folosi în redactarea compunerii povestirea, dialogul şi descrierea.
Dă un titlu potrivit compunerii tale.

vineri, 2 iulie 2010

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a IV-a ETAPA a III-a – 16.05.2009

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
După furtună, Dorothea se trezi în mijlocul unui ţinut de o frumuseţe fără seamăn. Flori strălucitoare umpleau pajiştea înverzită. Un izvor cristalin curgea la marginea pădurii. Păsări cântau prin tufişurile dese.
Admirând priveliştea din jurul ei, Dorothea observă venind spre ea o bătrână, îmbrăcată foarte curios. Dorothea se apropie de bătrână şi o întrebă:
– Dumneata eşti o vrăjitoare adevărată?
– Da, sunt vrăjitoarea de la Miazănoapte, răspunse bătrânica.
– Poţi să mă ajuţi? M-am rătăcit din cauza furtunii şi vreau să ajung acasă, în ţara mea. Cum se numeşte ţara unde mă aflu?
– Eşti în Ţara Vrăjitorului din Oz, o lămuri bătrânica pe fetiţă. El este cel mai puternic dintre vrăjitori şi locuieşte în Oraşul Smaraldelor.
Dorothea începu să plângă. Se simţea singură şi îi era teamă. Vrăjitoarea luă bagheta magică şi o atinse încet de pălărie.
– Nu plânge, Dorothea! Trebuie să te duci în Oraşul Smaraldelor, fiindcă Vrăjitorul din Oz vrea să te ajute. Uite, ţi-a trimis o invitaţie să te duci acolo.
– Mulţumesc, spuse Dorothea. Dar cum ajung la Oz?
– Calea spre Oraşul Smaraldelor este pietruită cu cărămizi galbene, răspunse vrăjitoarea cea bună. Nu ai cum să te rătăceşti.
Bătrânica se apropie de Dorothea, o sărută domol pe frunte, apoi dispăru ca prin farmec.
( Frank Baum – Vrăjitorul din Oz)

5 p 1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Dorothea s-a rătăcit din cauza furtunii. ........
b) Dorothea s-a trezit într-un castel fermecat. ........
c) Vrăjitorul din Oz locuia în Oraşul Smaraldelor. ........
d) Vrăjitorul din Oz dorea să o ajute pe Dorothea. ........
e) Calea spre Oraşul Smaraldelor era pietruită cu cărămizi roşii. ........
5 p 2. Scrie, pe spaţiul punctat de mai jos, ideea principală din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz.
____________________________________________________________________________


10 p 3. Alcătuieşte un enunţ cu fiecare dintre expresiile următoare:
• frumuseţe fără seamăn
____________________________________________________________________________

• dispăru ca prin farmec
____________________________________________________________________________

4 p 4. Combină silabele scrise în stânga cu cele din partea dreaptă, astfel încât să realizezi cuvinte existente în fragmentul marcat din textul Vrăjitorul din Oz.
Scrie cuvintele obţinute pe liniile punctate.
iz – sări ..............................
cân – nut ..............................
pă – vor ..............................
ţi – tau ..............................
5 p 5. Rescrie, pe spaţiile punctate din dreapta, cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu
înţeles/sens asemănător din fiecare şir de cuvinte:
- teamă, curaj, frică ........................
- domol, repede, încet ........................
- adevărată, imaginară, reală ........................
- tace, vorbeşte, zice ........................
- liniştit, potolit, vioi .........................
5 p 6. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date:
a umple ...................... apropiere .................................
puternic ...................... se duce .................................
bunătate ......................
3 p 7. Transcrie din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz:
- un verb la timpul trecut, persoana a III-a, numărul plural ........................................
- un substantiv comun, gen feminin, numărul plural ........................................
- un adjectiv ........................................
10 p 8. Selectează din propoziţia Păsări cântau prin tufişurile dese:
- predicatul .......................... – atributul .............................
- subiectul ......................... – complementul .............................
• Transformă propoziţia de mai sus în propoziţie simplă.
3 p 9. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele aflate în paranteză:
a) – Mircea, ............. auzit că ............ chemat doamna profesoară?
b) La concert Radu ............ cânta la ............ .
c) Eu ............ un cadou pentru Andrei.
d) Copiii .......... spus mamei o poezie.
( n-ai, nai, v-a, va, i-au, iau )
10 p 10. Completează căsuţele din enunţurile următoare cu semnele de punctuaţie necesare:
Dorothea întrebă curioasă
Eşti o vrăjitoare adevărată
Da sunt vrăjitoarea de la Miazănoapte răspunse bătrânica
Poţi să mă ajuţi M-am rătăcit din cauza furtunii
10 p 11. Scrie către Dorothea o invitaţie în Oraşul Smaraldelor. Semnează-te cu numele Vrăjitorul din Oz. Nu uita să precizezi locul, data şi ora la care Dorothea este invitată.
____________________________________________________________________________


20 p 12. Imaginează-ţi că pleci cu Dorothea în călătorie, în Oraşul Smaraldelor.
Scrie în 10 – 15 rânduri o compunere în care să prezinţi oraşul aşa cum ţi-l imaginezi tu.
Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
- formularea titlului potrivit;
- originalitatea compunerii;
- respectarea părţilor compunerii;
- folosirea a cel puţin trei expresii frumoase;
- scrierea corectă a cuvintelor;
- exprimarea corectă;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- aspectul scrisului;
- aşezarea în pagină a textului;
- respectarea cerinţei.
____________________________________________________________________________
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Total punctaj - 100 puncte

Barem de corectare evaluare in educatie - limba romana clasa a IV-a - 16.05.2009

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ ETAPA a III-a – 16.05.2009
CLASA a IV-a


Barem de corectare şi notare
1. 5 puncte pentru notarea cu A (adevărat) sau F (fals) a enunţurilor date (5x1=5).
a) Dorothea s-a rătăcit din cauza furtunii. A – adevărat
b) Dorothea s-a trezit într-un castel fermecat. F – fals
c) Vrăjitorul din Oz trăia în Oraşul Smaraldelor. A – adevărat
d) Vrăjitorul din Oz dorea să o ajute pe Dorothea. A – adevărat
e) Calea spre Oraşul Smaraldelor era pietruită cu cărămizi roşii. F – fals
2. 5 puncte scrierea ideii principale din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz.
• Se acceptă formularea ideii principale referitoare la conţinutul primului enunţ din text – După furtună, Dorothea se trezi în mijlocul unui ţinut de o frumuseţe fără seamăn.
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
3. 10 puncte pentru scrierea enunţurilor care conţin expresiile frumuseţe fără seamăn şi dispăru ca prin farmec (2x5=10).
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
4. 4 puncte pentru scrierea cuvintelor existente în fragmentul marcat din textul Vrăjitorul din Oz (4x1=4) (izvor, cântau, păsări, ţinut).
5. 5 puncte pentru scrierea cuvintelor care nu se potrivesc între cuvintele cu sens/înţeles asemănător din fiecare şir de cuvinte (5x1=5) ( curaj, repede, imaginară, tace, vioi).
6. 5 puncte pentru scrierea cuvintelor cu sens/înţeles opus pentru cuvintele date (5x1=5) (a umple-a goli; puternic-slab/firav; bunătate-răutate; apropiere-depărtare; se duce- se întoarce).
7. 3 puncte pentru transcrierea corectă a părţilor de vorbire din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz (3x1=3).
Răspunsuri posibile:
- verb la timpul trecut, persoana a III-a, numărul plural – umpleau, cântau
- substantiv comun, gen feminin, numărul plural – flori, păsări
- adjectiv – strălucitoare, înverzită, cristalin, dese
8. 10 puncte pentru scrierea corectă a predicatului, subiectului, atributului şi complementului şi transformarea propoziţiei date în propoziţie simplă, din care se acordă:
- 8 puncte pentru scrierea corectă a predicatului, subiectului, atributului şi complementului (4x2=8); cântau – predicat, păsări – subiect, dese – atribut, prin tufişurile – complement;
- 2 puncte pentru transformarea propoziţiei date în propoziţie simplă: Păsări cântau.
• Nu se acceptă ca răspuns corect propoziţia Cântau păsări.
9. 3 puncte pentru scrierea variantei corecte (6x0,50=3):
a) – Mircea, n-ai auzit că v-a chemat doamna profesoară?
b) La concert Radu va cânta la nai.
c) Eu iau un cadou pentru Andrei.
d) Copiii i-au spus mamei o poezie.
10. 10 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1=10).
Dorothea întrebă curioasă :
- Eşti o vrăjitoare adevărată ?
- Da , sunt vrăjitoarea de la Miazănoapte , (!) răspunse bătrânica .
- Poţi să mă ajuţi ? M-am rătăcit din cauza furtunii . (!)
11. 10 puncte pentru scrierea invitaţiei – din care se acordă:
• 6 puncte pentru precizarea locului unde este invitată Dorothea, a datei şi orei (3x2=6);
• 4 puncte pentru semnarea invitaţiei cu numele Vrăjitorul din Oz.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
12. 20 puncte pentru redactarea compunerii.
Se va urmări:
- 1 punct – alegerea titlului potrivit;
- 2 puncte – originalitatea compunerii;
- 3 puncte – respectarea părţilor compunerii;
- 3 puncte – folosirea expresiilor frumoase;
(3 p pentru 3 expresii; 2 p pentru 2 expresii; 1 p pentru o expresie)
- 3 puncte – scrierea corectă a cuvintelor;
- 2 puncte – exprimarea corectă;
- 2 puncte – folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- 2 puncte – aspectul scrisului;
- 1 punct – aşezarea în pagină a textului;
- 1 punct – respectarea cerinţei.
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie omis sau folosit greşit.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

miercuri, 23 iunie 2010

Subiecte de concurs - matematica, clasa a IV-a

1.Determinati necunoscutele:
a)[(a + 3 - 207 : 3)x 3 - 2007 ] : 3 - 27 : 3 - 3 : 3 - 7 = 2007

b)aflati pe b,c,d
(d + b)+(b + d)= c - 200
c -(d + b) - 200 = 300
d : 5 = b

c)Sa se afle catul impartirii lui a la b daca:
a x [(2 + 3 x 4) : 7 + 8:( 6 - 4 : 2)]=4 x b

2.Notam cu "m" suma a doua numere naturale. Catul impartirii numarului mai mare la cel mai mic este 6, iar restul "r". Sa se exprime in functie de "m" si "r" fiecare numar.

3.In trei pusculite se afla 925 lei. Ce suma se afla in fiecare pusculita, daca la fiecare 3 lei din prima pusculita revin 5 lei din cea de-a doua, iar la fiecare 100 de lei din a doua pusculita, exista 25 de lei in a treia pusculita?

sâmbătă, 5 iunie 2010

Barem de corectare evaluare in educatie - limba romana clasa a III-a 16.06.2009

Barem de corectare şi notare
1
10 puncte pentru alegerea corectă a răspunsurilor.
a) Făt-Frumos şi Împăratul (2 p); b) pe o insulă de smarald (2 p);
c) să se lupte cu Împăratul (2 p); d) Muma Pădurii (2 p);
e) fiecare al zecelea copil al supuşilor săi (2 p).

2
10 puncte pentru stabilirea corectă a ideii principale din fragmentul marcat:
Făt-Frumos ajunge la palatul de pe insula de smarald.
Se acceptă orice răspuns care are legătură cu ideea enunţată mai sus.
Se scade câte un punct pentru fiecare cuvânt scris greşit.

3
5 puncte – câte 1 punct pentru selectarea corectă a fiecărui cuvânt care nu este sinonim cu celelalte cuvinte enunţate în fiecare din şirurile date.

4
– 5 puncte ( 5X1=5) pentru găsirea cuvintelor cu sens/înţeles opus: limpede- tulbure/neclar, tânăr- bătrân, puternic- slab, drept- nedrept/strâmb, lung- scurt
- 5 puncte ( 5X1=5) pentru scrierea corectă a enunţurilor
Se acceptă folosirea în enunţ a cuvântului bătrân cu ambele valori gramaticale(adjectiv, substantiv).
Se scad 0,50 puncte pentru fiecare cuvânt scris greşit.

5
– 2,5 puncte pentru transcrierea corectă a cuvintelor (0,5X5=2,5);
– 2,5 puncte pentru despărţirea corectă în silabe (0,5X5=2,5);
Variante posibile- 5 dintre următoarele substantive:
scările: scă-ri-le; stâlpi: stâlpi; arcuri: ar-curi; boierii:bo-ie-rii; fraţi: fraţi; feciorii: fe-cio-rii; împăraţi: îm-pă-raţi; satele: sa-te-le; copiii: co-pi-ii; supuşilor: su-pu-şi-lor.

6
- 5 puncte pentru scrierea celor două propoziţii în care cuvântul nouă are sensuri/înţelesuri diferite. (2x2,5=5)
- 5 puncte pentru precizarea corectă a valorii gramaticale a cuvântului nouă în fiecare propoziţie formulată (2x2,5=5)
Exemple posibile:
o Nouă ne plac căpşunile. – pronume personal
o Tudor are nouă ani. – numeral
o Alexandra a cumpărat o rochie nouă pentru petrecere. - adjectiv
Se scade câte 1 punct dacă se schimbă forma cuvântului.

7
5 puncte pentru scrierea corectă a predicatului şi subiectului şi transformarea propoziţiei date în propoziţie simplă, din care se acordă:
- 4 puncte pentru scrierea corectă a predicatului şi subiectului(2x2=4): intră – predicat, voinicul – subiect;
- 1 punct pentru transformarea propoziţiei date în propoziţie simplă: Voinicul intră.
Nu se acceptă ca răspuns corect propoziţia Intră voinicul.

8
5 puncte pentru scrierea formei corecte (5x1=5)
La poarta şcolii stătea un căţel mic şi drăgălaş. (1p)
George l-a invitat pe prietenul său la circ. (2p)
Românii sunt un neam de oameni harnici şi prietenoşi.(1p)
Noi ne-am distrat foarte bine în excursie. (1p)

9
5 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x0,5=5)
Făt-Frumos văzu o fată în mijlocul unei grădini de flori . Fata se uită la el şi îl întrebă:

- Ce cauţi aici , străine ?
- Am venit să mă lupt cu Muma Pădurii . (!)
- Pleacă repede , cât mai ai timp . (!)
Ordinea semnelor de punctuaţie: (.), (:), (-), (,) , (?), (-), (.)sau (!), (-), (,), (.) sau(!).
10
5 puncte – redactarea corectă a biletului, respectând regulile scrierii fuctionale
Se va urmări:
- 1 punct - folosirea formulei de adresare;
- 1 punct - respectarea conţinutului biletului;
- 1 punct - respectarea semnelor de punctuaţie în scrierea biletului;
- 1 punct - aşezarea în pagină;
- 1 punct - semnarea biletului cu numele Împăratul;
Se scade câte 0,5 puncte pentru fiecare cuvânt scris greşit.

11
20 puncte pentru redactarea compunerii.
Se va urmări:
3 puncte - respectarea părţilor compunerii;
1 punct - aşezarea în pagină a textului;
2 puncte - folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
4 puncte - scrierea corectă a cuvintelor;
3 puncte – exprimarea corectă;
2 puncte - aspectul scrisului;
2 puncte – originalitatea;
2 puncte – respectarea cerinţei;
1 punct – expresivitate.
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie omis sau folosit greşit.
20
TOTAL PUNCTAJ
90
♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

sâmbătă, 22 mai 2010

Concursul Interjudetean "Preda Filofteia" - 17.04. 2010 clasa a IV-a

Concursul Interjudetean „Preda Filofteia”
Ediatia a XVI-a, 17 aprilie 2010

CLASA A IV A

1. a) Calculati suma:
S=96+108+120+132+………+1992+2004.

b) Dublul unui numar este egal cu triplul altui numar. Daca suma numerelor este 200, aflati numerele.

2. Suma a 11 numere naturale consecutive este 110. Calculati suma patratelor acestor numere.

3. Aflati numerele naturale care sunt egale cu dublul produsului cifrelor sale.

G.M. 10 / 2010

4. Sa se determine patru numere naturale stiind ca de doua ori primul face cat de cinci ori al doilea, de trei ori al doilea face cat de patru ori al treilea si de sapte ori al treilea face cat de trei ori al patrulea iar suma celor patru numere este 24.

Prof. Buca Ilie

Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru: 3 ore.

Concursul Interjudetean "Preda Filofteia" - 17.04. 2010

Concursul Interjudetean „Preda Filofteia”
Ediatia a XVI-a, 17 aprilie 2010

CLASA A III A

1. a) Aflati numarul natural n din egalitatea:
n-(17x7-4x7+22x7)=2005.

b) Ana impreuna cu Ina au un numar de timbre egal cu cel mai mare numar par de doua cifre. Ina are de 6 ori mai putine timbre decat prietena sa. Cate timbre are fiecare?
2. a) Determinati pe x din egalitatea: x(1+2+3+100)=1060.


3. a) Deteminati pe x din egalitatea:
10x=(2001-1001)+(4004-44).

b) Scrieti cel mai mic numar natural cu suma cifrelor 30.

G.M. 10 / 2009

4. Stiind ca pentru un concurs Alex si Corina au rezolvat 57 de probleme, Corina si Sorin 63 de probleme iar Alex si Sorin 84 de probleme, aflati cate probleme a rezolvat fiecare copil.
G.M. 2 / 2010

Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru: 3 ore.

sâmbătă, 15 mai 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana 14. 06.2009 -etapa finala

CLASA a III-a
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:

Spre seara zilei a treia, buzduganul se izbi de poarta de aramă. În văzduh se auzi un vuiet puternic şi lung. Voinicul intră pe poarta sfărâmată. Văzu mândrul palat aşezat pe o insulă de smarald, înconjurată de lacul mare şi limpede.
Făt-Frumos se sui în luntre şi vâsli până la scările de marmură ale palatului. Pătrunse într-o sală înaltă, susţinută de stâlpi şi de arcuri, toate din aur. În mijlocul sălii, boierii şedeau la masă alături de un tânăr frumos ca luna unei nopţi de vară , ce purta pe cap o coroană de aur bătută cu diamante.
– Bine ai venit, Făt-Frumos! zise Împăratul. Am auzit de vitejia ta , dar de
văzut nu te-am văzut.
–Bine te-am găsit, Împărate, deşi mă tem că nu te voi lăsa cu bine. Am venit să ne luptăm, că destul l-ai viclenit pe tatăl meu.
–Ba nu l-am viclenit pe tatăl tău, ci totdeauna m-am luptat în luptă dreaptă. Dar cu tine nu mă bat. Hai să ne legăm fraţi de cruce de-acum până la moarte.
Se sărutară feciorii de împăraţi, băură şi se sfătuiră. Apoi, împăratul îi zise lui Făt-Frumos:
– De cine în lume te temi tu cel mai mult?
– De nimeni în lumea asta, afară de Dumnezeu. Dar tu?
– Eu mă tem de Muma-Pădurii, o babă urâtă care umblă prin împărăţia mea. Pe unde trece ea, faţa pământului se usucă, satele se risipesc. Ca să nu distrugă toată împărăţia, m-am învoit să-i dau ca bir tot al zecelea din copiii supuşilor mei. Azi vine să-şi ia birul.
(după Mihai Eminescu - ,,Făt-Frumos din lacrimă”)
*bir= plată
*smarald= piatră de culoare verde

10 p
1. Marchează cu X în casetă răspunsul corect:

a) Personajele textului sunt :
-boierii şi prinţesa
- Harap-Alb si Spanul
- Fat - Frumos si imparatul

b)Palatul împăratului se afla:
-pe o insula de smarald
-intr-o padure
-pe o stanca


c)Făt-Frumos dorea:

-să se lupte cu Împăratul
-să omoare zmeul
-să cânte

d) Împăratul se temea de:
căpcăun
Muma Padurii
zmeu

e) Pentru Muma Pădurii, împăratul plătea ca bir:
-fiecare al zecelea copil al supuşilor săi
-saci cu aur
-diamante
10 p
2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul marcat al textului Făt-Frumos din lacrimă.

5 p
3. Rescrie, pe spaţiile din dreapta, cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles/sens asemănător din fiecare şir de cuvinte:
- a păcăli, a înşela, a vicleni, a descoperi _______________
-zgomot, vuiet, cântec, larmă _________________
- vitejie, hărnicie, curaj, îndrăzneală _____________
- sfat, povaţă, îndemn, uimire ___________________
- ascunsă, sfărâmată, distrusă, zdrobită _______________
10 p
4. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date şi alcătuieşte cu ele câte un enunţ:
limpede _________________ 1. _______________
tânăr _________________ 2.____________________
puternic _________________ 3.__________________
drept _________________ 4._____________
lung _________________ 5.________________
5 p
5. Transcrie din text 5 substantive la numărul plural şi desparte-le în silabe pe spaţiile de mai jos:
___________________________
10 p
6. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul nouă să aibă înţelesuri/sensuri
diferite. Precizează ce parte de vorbire este în fiecare caz.
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului!

5 p
7. Selectează din propoziţia „Voinicul intră pe poarta sfărâmată.”:
- predicatul ..........................
- subiectul .........................

• Transformă propoziţia dată în propoziţie simplă, respectând ordinea cuvintelor.
...................................
5 p
8. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele aflate în paranteză:
.............. poarta şcolii stătea un căţel mic şi drăgălaş.
George ..............invitat pe prietenul său ............. circ.
Românii sunt un ............... de oameni harnici şi prietenoşi.
Noi .............. distrat foarte bine în excursie.
( neam, ne-am, l-a, la, la)

5 p
9. Completează căsuţele din enunţurile următoare cu semnele de punctuaţie necesare:
Făt-Frumos văzu o fată în mijlocul unei grădini de flori Fata se uită la el şi îl întrebă
Ce cauţi aici străine
Am venit să mă lupt cu Muma Pădurii
Pleacă repede cât mai ai timp

5 p
10. Scrie un bilet de mulţumire adresat de împărat lui Făt-Frumos. Nu uita să te adresezi la început lui Făt-Frumos şi să te semnezi cu numele Împăratul.
_____________________________________
11. Scrie în 10-15 rânduri o compunere în care să povesteşti cum îţi imaginezi că reuşeşte Făt-Frumos să o învingă pe Muma Pădurii.

Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
- respectarea părţilor compunerii;
- aşezarea în pagină;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- scrierea corectă a cuvintelor;
- exprimarea corectã;
- aspectul scrisului;
- originalitatea;
- respectarea cerinţei.
--------------------------------
Ai terminat? Mai verifică o dată răspunsurile!
• Total punctaj – maxim 100 puncte.

Curiozitati

Mamiferul cu cea mai mare temperatura constanta a corpului este lupul, cu 42 grade Celsius.

Numele hidrogenului inseamna "generator de apa".

Apa regala este unul dintre putinii reactivi care pot dizolva aurul si platina.
Ea este formata dintr-un amestec de acid clorhidric si acid azotic.

duminică, 2 mai 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana,, clasa a III-a,16.05.2009

CLASA a III-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Rândunel zbură o zi întreagă, până ajunse la o cetate. Obosit, el căută cu privirea ageră un loc în care să se odihnească. Sus, pe o columnă înaltă, stătea privind către cetate, statuia Prinţului fericit. Ochii Prinţului erau două safire luminoase, iar la mânerul spadei un rubin mare şi strălucitor. Văzând statuia, Rândunel se hotărî să înnopteze la picioarele ei.
– Ce locşor de aur! îşi zise pe când se pregătea de culcare. Dar când să-şi vâre capul sub aripă, simţi un strop mare de apă care-l picură.
– Ce ciudat! strigă mirat Rândunel. Cerul e plin de steluţe şi cu toate astea plouă. Care mai e rostul unei statui dacă nu te mai apără nici de ploaie? Nu mai rămân
aici, voi căuta alt loc să mă odihnesc.
Când să-şi ia zborul, Rândunel văzu cum din ochii Prinţului curgeau şiroaie de lacrimi cristaline.
– Cine eşti tu ? întrebă Rândunel.
– Sunt Prinţul fericit.
– Şi de ce plângi? continuă el nedumerit. M-ai udat leoarcă.
– Cu mult timp în urmă, când eram în viaţă, trăiam fericit în palatul meu. Cât era ziua de lungă, petreceam şi nu mă gândeam niciodată ce e dincolo de poarta palatului. Acum, ca statuie, pot vedea toată urâţenia şi suferinţa cetăţii mele şi a locuitorilor ei.
Rândunel ascultă fermecat vorbele triste ale statuii ce părea vie. Aceasta îi mărturisi apoi, pe rând, motivele mâhnirii sale.
( Oscar Wilde- Prinţul fericit )
10 p 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:
a) Personajele textului sunt:
Statuia şi vrăbiuţa
Rândunel şi Prinţul fericit
Rândunel şi prietenii lui
b) Rândunel găseşte loc de odihnă:
la picioarele statuii
într-un copac
la streaşina unei case
c) Ochii Prinţului erau:
două safire luminoase
steluţe argintii
mărgele colorate
d) Prinţul plângea deoarece:
îşi pierduse spada
era singur
vedea suferinţa locuitorilor cetăţii
e) Cât era ziua de lungă, Prinţul:
ajuta oamenii sărmani
petrecea
se războia cu alţi împăraţi

10 p 2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul marcat cu chenar al textului
Prinţul fericit.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 p 3. Rescrie, pe spaţiile din dreapta, cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles/sens asemănător din fiecare şir de cuvinte:
- ager, sprinten, vioi, isteţ, obosit ___________________
- ciudat, straniu, elegant, curios ___________________
- fermecat, dezinteresat, vrăjit, încântat ___________________
- a mărturisi, a cânta, a declara, a spune ___________________
- mâhnire, supărare, întristare, pricepere ___________________
6 p 4. Transcrie cuvintele subliniate în text şi desparte-le în silabe pe spaţiile de mai jos:

6 p 5. Selectează din fragmentul marcat în textul Prinţul fericit şi scrie :
- un verb ________________________
- un substantiv comun ________________________
- un substantiv propriu ________________________
- un adjectiv ________________________
- un numeral ________________________
- un pronume ________________________
5 p 6. Transcrie câte un adjectiv existent în textul marcat pentru următoarele substantive:
Prinţul ________________ safire _____________________
privirea _______________ rubin _____________________
columnă _______________
5 p 7. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele aflate în paranteză:
a) În luna ............... înfloresc bujorii.
b) – Tu ............. chemat la plimbare? întrebă Radu.
c) – ............. vreau ciocolată! zise Ioana.
d) Eu .............. o carte din bibliotecă.
e) Copiii ............. spus bunicului lor multe poezii.
( m-ai, mai, mai, i-au, iau)
10 p 8. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul "poartă" să aibă înţelesuri/sensuri
diferite. Precizează ce parte de vorbire este în fiecare caz.
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului!
5 p 9. Trece în casete semnele de punctuaţie potrivite:
O dată cu răsăritul lunii Rândunel îşi luă zborul către Prinţ
Am venit să-mi iau rămas bun spuse el
Rândunel micuţ Rândunel îl rugă Prinţul Nu vrei să mai rămâi încă o noapte cu mine
8 p 10. Imaginează-ţi că eşti Rândunel şi îi scrii Prinţului o felicitare în legătură cu înfăţişarea sa.
Nu uita să te semnezi cu numele Rândunel. Fii atent la aşezarea în pagină!
20 p 11. Scrie în 10-15 rânduri o compunere în care să povesteşti ce faptă bună ar fi putut să facă
Prinţul pentru binele cetăţii şi al locuitorilor ei.
Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
- găsirea unui titlu potrivit;
- respectarea părţilor compunerii;
- aşezarea în pagină;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- scrierea corectă a cuvintelor;
- exprimarea corectã;
- aspectul scrisului;
- originalitatea;
- respectarea cerinţei.

Ai terminat?
Mai verifică o dată răspunsurile!
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Barem de corectare evaluare in educatie - limba romana clasa a III-a 16.05.2009

CLASA a III-a
Barem de corectare şi notare

1. 10 puncte pentru alegerea corectă a răspunsurilor.
a) Rândunel şi Prinţul fericit (2 p); b) la picioarele statuii (2 p);
c) două safire luminoase (2 p); d) vedea suferinţa locuitorilor cetăţii (2 p);
e) petrecea (2 p).
2. 10 puncte pentru stabilirea corectă a ideii principale din fragmentul marcat:
Rândunel găseşte loc de odihnă la picioarele statuii.
Se acceptă orice răspuns care are legătură cu ideea enunţată mai sus.
Se scade câte un punct pentru fiecare cuvânt scris greşit.
3. 5 puncte – câte 1 punct pentru selectarea corectă a fiecărui cuvântului care nu este sinonim cu celelalte cuvinte enunţate în fiecare din şirurile date.
4. 6 puncte – 3 puncte pentru transcrierea corectă a cuvintelor ;
– 3 puncte pentru despărţirea corectă în silabe;

cetate: ce-ta-te; rubin: ru-bin; picioarele: pi-cioa-re-le; nedumerit: ne-du-me-rit; statuie: sta-tu-ie.
5. 6 puncte pentru scrierea corectă a părţilor de vorbire din enunţul dat (6x1=6).
Răspunsuri posibile:
- un verb – unul din verbele zbură, ajunse, căută, să se odihnească, stătea, erau, se hotărî;
- un subtantiv comun – unul dintre substantivele zi, cetate, loc, columnă, statuia, ochii, safire, mâner, spadă, cetate;
- un substantiv propriu – unul dintre substantivele Rândunel, Prinţul fericit
- un adjectiv – unul dintre adjectivele întreagă, ageră, înaltă, fericit, luminoase, mare, strălucitor,
- un numeral – unul din numeralele două , un;
- un pronume personal – el,ei.
6. 5 puncte – câte un punct pentru fiecare adjectiv transcris corect şi asociat cu substantivul pe care îl determină
Prinţ fericit; privirea ageră; columnă înaltă; safire luminoase; rubin mare şi strălucitor (5x1=5)
7. 5 puncte pentru scrierea formei corecte (5x1=5)
1. În luna mai înfloresc bujorii. (1 p)
2. Tu m-ai chemai la plimbare? întrebă Radu. (1 p)
3. Mai vreau ciocolată! zise Ioana. (1 p)
4. Eu iau o carte din bibliotecă. (1 p)
5. Copiii i-au spus bunicului lor multe poezii.(1p)
8. 10 puncte - 5 puncte pentru scrierea celor două propoziţii în care cuvântul poartă are sensuri/înţelesuri diferite. (2x2,5=5)
- 5 puncte precizarea corectă a valorii gramaticale în fiecare propoziţie formulată ( 2x2,5=5)
Exemple posibile:
o Alina poartă o rochie galbenă. - verb
o Bunicul a construit o poartă de lemn. - substantiv
Se scade câte 1 punct dacă se schimbă forma cuvântului.
9. 5 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x0,5=5)
O dată cu răsăritul lunii , Rândunel îşi luă zborul către Prinţ .
- Am venit să-mi iau rămas bun , (!) spuse el .
- Rândunel, micuţ Rândunel ! (,) îl rugă Prinţul . Nu vrei să mai rămâi încă o noapte cu mine?
Ordinea semnelor de punctuaţie: (,), (.), (-), (,) sau (!), (.), (-), (,), (!) sau (,), (.) , (?).
10. 8 puncte – redactarea corectă a felicitării, respectând regulile scrierii functionale
Se va urmări:
- 2 puncte - folosirea formulei de felicitare;
- 2 punct - adresarea felicitării către Prinţul fericit;

- 2 puncte - aşezarea în pagină;
- 2 puncte - semnarea felicitării cu numele de Rândunel;
Se scade câte 0,5 puncte pentru fiecare cuvânt scris greşit.
11. 20 puncte pentru redactarea compunerii.
Se va urmări:
2 puncte - alegerea titlului potrivit;
2 puncte - respectarea părţilor compunerii;
1 punct - aşezarea în pagină a textului;
2 puncte - folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
5 puncte - scrierea corectă a cuvintelor;
2 puncte – exprimarea corectă;
2 puncte - aspectul scrisului;
2 puncte – originalitatea;
2 puncte – respectarea cerinţei
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie omis sau folosit greşit.

Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

joi, 29 aprilie 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana clasa a III-a , 31. 10.2009

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Într-o ţară îndepărtată, trăia odată un împărat care avea un fecior. Deseori, feciorul de împărat se oprea în faţa minunatelor covoare aflate în sălile palatului şi le privea încântat.
Observându-l în câteva rânduri, împăratul îl întrebă pe feciorul său:
- Ce taină ascund aceste covoare pentru tine, fiule?
- Taina meşterului ţesător, tată. De-aş cunoaşte această taină, aş ţese covorul vieţii. Ce minunat trebuie să fie să cuprinzi într-un covor toate frumuseţile şi culorile lumii!
(Poveste populară)

10 p 1. Citeşte cu atenţie titlurile de mai jos. Încercuieşte litera corespunzătoare titlului potrivit textului de mai sus.
a) Castelul
b) Covorul vieţii
c) Împăratul şi zmeul
10 p 2. Alege dintre cuvintele următoare doar pe cele care reprezintă personajele din text.
Scrie aceste cuvinte pe linia de mai jos.
ţesătorul, împăratul, olarul, feciorul de împărat

10 p 3. Scrie un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos:
priceput - ......................................
a înveli - .......................................
aproape - ......................................
senin - ...........................................
prieten - .....................................
10 p 4. Transcrie din textul de mai sus întrebarea adresată de împărat feciorului său. Scrie în casetă numărul de cuvinte aflate în propoziţie.
10 p 5. Uneşte cu săgeţi cuvintele din prima coloană cu acelea cu înţeles/sens asemănător din a doua coloană. Atenţie! Un cuvânt din dreapta este în plus.
excursie ............ a alerga
dar............... surprins
cântec........... călătorie
mirat............ frică
a fugi............. melodie
teamă............ cadou
..................linişte
10 p 6. Încercuieşte vocalele din cuvintele subliniate în propoziţia următoare:
Feciorul de împărat îşi dorea să ţeasă covorul vieţii.
10 p 7. Desparte în silabe cuvintele:
taină - ________________________
covor - ________________________
minunat - ________________________
împărat - ________________________
10 p 8. Scrie, după model, încă trei cuvinte care să conţină mp şi mb.
câmpie, important, .......................... , .............................. , ..................................
sâmbure, îmbrăcat, ........................... , .............................. , .................................
10 p 9. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul sare să aibă înţelesuri diferite.
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului sare.

10 p 10. Imaginează-ţi că te întâlneşti cu un coleg de clasă la biblioteca şcolii. Scrie discuţia pe care o porţi cu acesta, folosind patru linii de dialog.
Atenţie! Scrie corect cuvintele. Foloseşte corect semnele de punctuaţie. Respectă cerinţa.

Ai terminat?
Mai verifică o dată răspunsurile!
Total punctaj:100 puncte

Barem evaluare in educatie clasa a III- a

CLASA a III-a
Barem de corectare şi notare
1. 10 puncte pentru alegerea titlului potrivit(Covorul vieţii).
2. 10 puncte pentru alegerea şi scrierea corectă a cuvintelor care reprezintă personajele din text(2x5=10): împăratul, feciorul de împărat.
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
3. 10 puncte pentru scrierea cuvintelor cu sens/înţeles opus (5x2=10) (priceput – nepriceput, a înveli – a dezveli, aproape – departe, senin – înnorat, prieten – duşman).
• Se scad câte 0,5p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
4. 10 puncte repartizate astfel:
- 8 puncte pentru transcrierea completă şi corectă a întrebării – Ce taină ascund aceste covoare pentru tine, fiule?;
- 2 puncte pentru precizarea numărului de cuvinte din propoziţie (8).
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Pentru fiecare cuvânt omis se scade câte 1p.
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt adăugat.
• Se scad câte 0,5 p pentru omiterea liniei de dialog, respectiv a virgulei/semnului întrebării.
5. 10 puncte pentru găsirea perechilor de cuvinte cu sens/înţeles asemănător(5x2=10) (excursie – călătorie; dar – cadou; cântec – melodie; a fugi – a alerga; teamă – frică).
6. 10 puncte pentru încercuirea corectă a vocalelor din cuvintele împărat, covorul, vieţii (10x1=10).
7. 4 puncte pentru despărţirea cuvintelor în silabe(5x2=10): tai-nă, co-vor, mi-nu-nat, îm-pă-rat.
• Punctajul se acordă numai în cazul despărţirii corecte a întregului cuvânt.
8. 6 puncte pentru scrierea cuvintelor cu mp, respectiv mb(6x1=6).
• Se scad câte 0,5p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
9. 10 puncte pentru scrierea celor două propoziţii(2x5=10).
Exemple de răspuns: Mama pune sare la mâncare. Maria sare coarda.
10. 10 puncte pentru:
- respectarea cerinţei 2p;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 2p;
- folosirea dialogului 2p;
- scrierea corectă a cuvintelor 4p.
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

sâmbătă, 24 aprilie 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana clasa a II-a

CLASA a II-a etapa a III-a 16. 05.2009
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Alisa culegea margarete din poieniţă. Deodată, pe lângă ea trecu un iepuraş alb şi pufos, cu ochii rotunzi ca două mărgele. Fetiţa îl întrebă:
– De ce fugi aşa grăbit, iepuraşule?
– Am să întârzii! Mă aşteaptă prietenii mei!
Iepuraşul dispăru ca prin farmec în iarba verde şi deasă. Alisa o luă la fugă peste câmp, pe urmele iepuraşului.La marginea pădurii descoperi vizuina iepurească, ascunsă printre tufişuri.
Intră înăuntru şi ajunse într-o sală luminată de lămpi colorate, care atârnau din tavan. De jur împrejur erau numai uşi.
Alisa încercă să le deschidă, dar toate erau închise. Şi-ar fi dorit să aibă o baghetă magică.
Admirând pereţii plini de oglinzi şi ghirlande strălucitoare, Alisa descoperi în mijlocul sălii o masă cu trei picioare. Pe masă găsi o cheie argintie şi un bilet scris de iepuraş. Citi biletul şi zise fericită:
– Acum ştiu. Uşa de lângă geam este cea potrivită.
Alisa roti cheia în broască şi păşi uimită într-o grădină fermecată.
Ce minunăţie! Aşa ceva nu mai văzuse niciodată!

( Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor – după Lewis Carroll)

5 p / 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:
a) Alisa culegea din poieniţă:
lalele
margarete
ghiocei
b) Pe lângă Alisa a trecut în fugă:
o pisică
o veveriţă
un iepuraş
c) Iepuraşul se grăbea, fiindcă:
îl aşteptau prietenii
îi era foame
îl urmărea vulpea
d) Vizuina iepurelui era ascunsă:
într-o peşteră
printre tufişuri
pe o insulă
e) Alisa a descoperit pe masă:
o baghetă magică
un inel strălucitor
o cheie şi un bilet

10 p /2. Transcrie, din text, pe liniile de mai jos, dialogul dintre Alisa şi iepuraş.
__________________________________________________

5 p/ 3. Adresează-i Alisei o întrebare în legătură cu textul dat. Scrie întrebarea pe linia de mai jos.
_________________________________________________
10 p /4. Scrie în tabel, în fiecare coloană, câte două cuvinte care să conţină mb, mp, oa, uă.

10 p /5. Reciteşte fragmentul marcat cu chenar în textul Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor.
Transcrie pe spaţiul punctat câte un cuvânt din acest fragment, care să conţină următoarele grupuri de litere:

ce: ..................... ge: ....................... che: ............................ ghe: ........................
ci: ..................... gi: ....................... chi: ............................ ghi: ........................
5 p/ 6. Uneşte, cu săgeţi, cuvintele din prima coloană cu cele care au înţeles/sens asemănător din a doua coloană.

Atenţie! În partea dreaptă este un cuvânt în plus.
zice... a alerga
a fugi... cuminte
fermecată.... spune
flămând.... sclipitoare
liniştit... friguros
strălucitoare... vrăjită
................înfometat

10 p/ 7. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date:
- a întreba ........................... – veselie ..........................
- sincer ........................... – a închide ..........................
- afară ...........................

10 p /8. Pe spaţiile punctate, în 2-3 rânduri, scrie Alisei un bilet în care să îi spui cum să ajungă în grădina fermecată.
Nu uita să i te adresezi Alisei la începutul biletului. Semnează-te cu numele Iepuraşul.

________________________________________
________________________________________


10 p /9. Trece în casete semnele de punctuaţie potrivite:
Un iepuraş trecu pe lângă Alisa Fetiţa îl întrebă
De ce fugi aşa grăbit iepuraşule
Trebuie să ajung în grădina fermecată răspunse el Mă aşteaptă veveriţa
ariciul şi bursucul

15 p /10. Imaginează-ţi că ai ajuns cu Alisa în grădina fermecată.
Scrie în 5-7 rânduri ce ai văzut tu în acea grădină. Foloseşte în text şi următoarele cuvinte:
păsări, fluturi, flori, iarbă, cântece, minunată.

• Atenţie! Poţi să schimbi forma cuvintelor.
• Pune un titlu potrivit textului scris de tine.
• Foloseşte toate cele şase cuvinte date.
• Scrie corect cuvintele din text.
• Foloseşte corect semnele de punctuaţie.

Barem de corectare clasa a II-a

Barem de corectare şi notare
1. 5 puncte pentru alegerea corectă a răspunsurilor (5x1=5).
a) margarete(1p); b) un iepuraş(1p); c) îl aşteptau prietenii (1p); d) printre tufişuri (1p); e) o cheie şi un bilet (1p).
2. 10 puncte pentru transcrierea corectă a enunţurilor:
- De ce fugi aşa grăbit, iepuraşule?
- Am să întârzii! Mă aşteaptă prietenii mei!
Se scad câte 3 puncte pentru fiecare enunţ care nu a fost transcris.
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost transcris.
3. 5 puncte pentru scrierea întrebării adresate Alisei.
Punctele se vor repartiza astfel:
4 puncte – scrierea întrebării
1 punct – respectarea semnelor de punctuaţie necesare.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.
4. 10 puncte pentru scrierea în tabel a cuvintelor care să conţină mb, mp, oa, uă (8x1,25= 10).
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
5. 10 puncte pentru transcrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi din fragmentul marcat în textul Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor( 8x1,25=10).
Răspunsuri posibile:
- grupul de litere ce – încercă, cea, ce, ceva
- grupul de litere ci – strălucitoare, picioare, citi, fericită, niciodată
- grupul de litere ge – geam
- grupul de litere gi – magică, argintie
- grupul de litere che – cheie, cheia
- grupul de litere chi – deschidă, închise
- grupul de litere ghe – baghetă
- grupul de litere ghi – ghirlande
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
6. 5 puncte pentru găsirea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles asemănător ( zice-spune; fermecată-vrăjită; flămând-înfometat; liniştit-cuminte; strălucitoare-sclipitoare) (5x1=5).
7. 10 puncte pentru scrierea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles opus ( a întreba-a răspunde; sincer-mincinos; afară-înăuntru; veselie-tristeţe; a închide-a deschide) (5x2=10).
8. 10 puncte pentru scrierea biletului – din care se acordă:
5 puncte pentru respectarea cerinţei – să transmită cum va ajunge Alisa în grădina fermecată;
2 puncte pentru scrierea formulei de adresare la începutul biletului(ex. Dragă Alisa);
2 puncte pentru semnarea biletului la sfârşit, cu numele Iepuraşul;
1 punct pentru respectarea semnelor de punctuaţie în scrierea biletului.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.
9. 10 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1=10).
Un iepuraş trecu pe lângă Alisa. Fetiţa îl întrebă:
- De ce fugi aşa grăbit, iepuraşule?
- Trebuie să ajung în grădina fermecată,(!) răspunse el. Mă aşteaptă veveriţa, ariciul şi bursucul.
10. 15 puncte pentru scrierea textului despre grădina fermecată.
Se va urmări:
- stabilirea titlului potrivit textului – 2 puncte;
- folosirea celor şase cuvinte date în cerinţă – 3 puncte (6x0,50=3);
- scrierea corectă a cuvintelor din text – 5 puncte;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 5 puncte.
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu. EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 1 ETAPA a III-a – 16.05.2009

marți, 20 aprilie 2010

CONCURSUL DE MATEMATICA - "LA SCOALA CU CEAS"

CONCURSUL NAŢIONAL
„ LA ŞCOALA CU CEAS”
Ediţia a XIII-a
Râmnicu Vâlcea, 19.03.2010

CLASA a III-a

Subiectele :

1. Îmi aleg un număr. După ce îi adaug cifra zero la sfârşit, îl micşorez cu dublul numărului iniţial şi obţin 72.
Ce număr mi-am ales? Justificaţi!

2. Produsul vârstelor a patru fraţi este egal cu 16. Ştiind că niciunul dintre ei nu este cel mai mare, dar nici cel mai mic, aflaţi ce vârstă are fiecare.

3. Ionel a citit dintr-o carte primele „n” pagini şi a observat că pentru numerotarea acestora s-a folosit de 23 de ori cifra 3.
Aflaţi cea mai mică şi cea mai mare valoare a lui „n”.
G.M. 5 / 2009
4. Într-o urmă sunt 12 bile roşii, 30 de bile albastre şi 65 de bile galbene. Bilele nu se văd.
Care este cel mai mic număr de bile pe care putem să le extragem pentru a fi siguri că am luat :
a) cel puţin o bilă albastră?
b) cel puţin câte o bilă de fiecare culoare?
c) cel puţin trei bile de aceeaşi culoare?
Justificaţi!
Subiecte selectate de: inst. Paul Dumitrescu şi
inst. Melania Cinculescu


Timp de lucru: 2 ore. SUCCES!

Barem de corectare clasa a III-a..

BAREM – clasa a III - a

1. Fie numărul „x”. Adăugându-i 0 la sfârşit, îl măresc de zece ori.
Avem : 10x – 2x = 8x (4p)
8x = 72 (2p)
x = 72 : 8 (0,5p)
x = 9 (0,5p)


2. 2x2x2x2 = 16 (3,5p)
4x4x1x1 = 16 (3,5p)

3. Pentru numerotarea paginilor de la 1 la 99 se foloseşte cifra 3 de 20 de ori (de zece ori pe poziţia zecilor, 30 – 39) şi de 10 ori pe poziţia unităţilor ( numere de forma c3 ) . (2p)
Cifra 3 s-a folosit de 23 de ori, deci, băiatul a citit şi paginile 103, 113 şi 123. (2p)
Ionel a citit minim 123 de pagini . (1,5p)
Ionel a citit maxim 129 de pagini . (1,5p)


4. a) Cazul cel mai nefavorabil este să extragem numai bile roşii şi galbene. Deci 12+65=77. Următoarea va fi cu siguranţă albastră. Deci putem extrage minim 78 de bile (12+65+1=78). (2p)
b) Cazul cel mai nefavorabil este ca primele bile extrase să fie toate bilele albastre şi galbene Deci 30+65= 95. Următoarea e roşie şi atunci vom avea cel puţin o bilă de fiecare culoare. Deci minim 96. (2p)
c) Cazul cel mai nefavorabil este ca primele 6 bile extrase să fie: 2 roşii, 2 galbene şi 2 albastre. A 7-a va avea una din cele trei culori şi atunci există 3 bile de aceeaşi culoare. (3p)

OBS. Pentru oricare altă soluţie corectă se acordă 7p.

sâmbătă, 10 aprilie 2010

Subiecte de concurs - limba română - clasa a III-a

SUBIECTE
1. Citeşte, cu atenţie, versurile şi răspunde următoarelor cerinţe:

"Chiar acum din crâng venii
Şi c-o veste bună!
Iarăşi e concert, copii;
Merg şi eu, şi tu să vii,
Mergem împreună.

Vrei programă, lămurit?
Stai puţin să caut.
Cucul, un solist vestit,
De printr-alte ţări venit,
Va cânta din flaut.

Cântăreţa dulce-n grai,
Cea numită "perla
Cântăreţilor din mai",
Dulce va doini din nai
Multe doine mierla."
(Concertul primăverii, G.Coşbuc)


1. Transcrie o propoziţie interogativă şi una exclamativă din poezie.
2. Identifică, în text, două substantive şi analizează-le.
3. Găseşte două substantive însoţite de adjective, din versuri.
4. Precizează numărul şi persoana pronumelor existente în poezie.
5. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru: veste, concert, vestit, va doini,.
6.Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru: vom veni, departe, împreună, dulce, multe.
7.Explică folosirea primei virgule din poezie.
8.Alcătuieşte câte un enunţ folosind: nai, n-ai, mai, m-ai, si perla.

II. Redactează o compunere cu titlul Concertul din pădure.

III. Imaginează-ţi şi scrie un dialog de opt replici, între două animale din pădure.

Timp de lucru: 2 ore

Barem de corectare clasa a III-a..

I.
1. Vrei programă, lămurit?...................................1p
Chiar acum din crâng venii/ Şi c-o veste bună!...............1p
TOTAL: 2p
2.Exemple:crâng, veste, concert..............................3p
- felul;
-numărul;....................................................3p
TOTAL: 6p
3. veste bună................................................1p
solist vestit................................................1p
TOTAL: 2p
4. eu - pronume personal, persoana I, nr.singular.............2p
tu - pronume personal, persoana a II-a, nr.singular...........2p
TOTAL..........4p
5. veste - ştire................1p
concert - spectacol.............1p
vestit - renumit................1p
va doini - va cânta.............1p
TOTAL:4p
6. vom veni - vom pleca..............1p
departe - aproape....................1p
împreună - singur....................1p
dulce - acru.........................1p
multe - puţine.......................1p
TOTAL :5p
7. Separă restul cuvintelor din propoziţie de cuvântul care arată cui ne adresăm...2p
8. nai...............1p
n-ai.................1p
mai ................1p
m-ai ................1p
perla ...............1p

II.
- Respectarea părţilor compunerii...................................3p
- Originalitatea ideilor exprimate..................................5p
- Cuprinsul bazat pe înlănţuirea logică a faptelor.................15p
- Folosirea unui limbaj expresiv, adecvat subiectului dat..........10p
- Incadrarea în pagină..............................................2p
- Lizibilitate......................................................1p
- Ortografie şi punctuaţie..........................................4p

III.
- Realizarea dialogului, urmărind o structură logică................10p
- Folosirea corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie............5p
- Expresivitatea limbajului...........................................3p
- Respectarea celor opt replici......................................2p

sâmbătă, 20 martie 2010

Limba şi literatura română (Clasa a V-a)
Timp de lucru – două ore
Toate subiectele sunt obligatorii
Se acordă 10 puncte din oficiu

Citeşte cu atenţie textul propus mai jos:

Ce să-ţi aduc? Te-am întrebat atunci –
Era un An Nou mi se pare –
Ningea frumos şi tu te bucurai
Cum se bucură o rază de soare.

Ai stat mult şi mirată-ai privit,
Credeam c-o să ceri jucăriile toate
Din oraşele mari ascunse în cărţi
Sau păpuşile visului o să le vrei, poate.

Şi târziu mi-ai răspuns, era glasul uşor,
Tremurat într-o lacrimă a ochilor mici:
Să-mi aduci dacă poţi, doar atâta te rog,
O vară întreagă, în sat, la bunici!
(Nicolae Dan Fruntelată – Darul)

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Stabileşte numărul silabelor din ultimul vers al poeziei date – 5 puncte
2. Numeşte starea sufletească/sentimentul ce se desprinde din prima strofă a poeziei date – 5 puncte
3. Transcrie, din poezia dată, versurile conţinând o comparaţie – 5 puncte
4. Explică, în două-trei rânduri, înţelesul construcţiei păpuşile visului – 5 puncte
5. Exprimă, în cel mult cinci rânduri, o părere/opinie personală, în legătură cu semnificaţia titlului acestei poezii – 10 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Alcătuieşte o compunere de 20-25 de rânduri în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară) din vacanţa de iarnă. În compunerea ta, vei avea în vedere:

- alegerea unui titlu potrivit/sugestiv – 5 puncte

- naratorul să fie şi personaj – 5 puncte

- îmbinarea naraţiunii cu dialogul – 5 puncte

- folosirea următoarelor secvenţe: ningea frumos; o rază de soare; jucăriile toate; păpuşile visului; glasul uşor – 5 puncte

-înlănţuirea logică a ideilor – 5 puncte

- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie, de aşezare în pagină – 5 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Având ca suport textul dat, formulează răspunsuri la următoarele cerinţe:

1. Transcrie, din text, trei structuri (cuvinte sau grupuri de cuvinte), care să conţină: un diftong, un triftong, un hiat (le vei evidenţia prin subliniere sau încercuire) – 6 puncte

2. Notează câte un antonim, pentru fiecare dintre cuvintele, din text: te bucurai; mult; mari; târziu; uşor; o vară – 6 puncte

3. Scrie trei cuvinte obţinute prin derivarea adjectivului nou – 6 puncte

4. Precizează modul şi timpul următoarelor verbe, din text: ningea; o să vrei; (te) rog – 6 puncte

5. Alcătuieşte trei enunţuri, în care verbul a fi să aibă, pe rând, valoare predicativă, auxiliară, copulativă (vei preciza fiecare valoare morfologică) – 6 puncte

Barem de corectare clasa a V-a

Clasa a V-a
Barem de notare

Subiectul I

1. 11 silabe – 5 puncte

2. bucurie, veselie, optimism... – 5 puncte

3. Ningea......de soare – transcrierea completă/incompletă a versurilor – 5/3 puncte

4. explicaţie corectă, coerentă/mai puţin corectă, coerentă – 5/3 puncte

5. exprimarea opiniei într-o manieră logică, argumentată, în strânsă legătură cu conţinutul şi mesajul textului/mai puţin logică, argumentată/lipsită de logică, neargumentată – 10/7/3 puncte

Subiectul al II-lea

- alegerea unui titlu sugestiv/mai puţin sugestiv – 5/2 puncte

- naratorul - personaj – 5 puncte

- îmbinarea naraţiunii cu dialogul (indiferent de proporţie) – 5 puncte

- folosirea logică a secvenţelor date – 5 puncte (1+1+1+1+1)

- înlănţuirea logică/mai puţin logică a ideilor – 5/3 puncte

- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie şi de aşezare în pagină, în totalitate/cu 2-3 greşeli/ cu mai multe greşeli – 5/3/1 puncte

Subiectul al III-lea

1. cuvinte (sau structuri) conţinând diftong, triftong, hiat – 6 puncte, din care:

- pentru diftong: te-am; nou; bucurai ...(se acordă un punct pentru selectare corectă şi un punct pentru evidenţiere prin subliniere sau încercuire) – 2 puncte

- pentru triftong: mirată-ai; mi-ai; (se acordă un punct pentru selectare corectă şi un punct pentru evidenţiere prin subliniere sau încercuire) – 2 puncte

- pentru hiat: jucăriile (se acordă un punct pentru selectare corectă şi un punct pentru evidenţiere prin subliniere sau încercuire) – 2 puncte

2. antonime: te bucurai – te întristai, te supărai...; mult – puţin; mari – mici; târziu – repede, rapid...; uşor – tare, puternic...; o vară – o iarnă – 6 puncte (1+1+1+1+1+1)

3. cuvinte obţinute prin derivare – 6 puncte (2+2+2), de exemplu: a înnoi; înnoire; înnoit; nouţ; noutate (Atenţie! se vor puncta numai formele din DEX)

4. modul şi timpul verbelor – 6 puncte, din care:

ningea: indicativ, imperfect – 2 puncte (1+1); o să vrei: indicativ, viitor – 2 puncte (1+1); (te) rog: indicativ, prezent – 2 puncte (1+1)

5. alcătuirea enunţurilor – 6 puncte, din care, câte un punct pentru respectarea cerinţei şi câte un punct pentru precizarea valorii morfologice. Exemple de răspuns: Bunicul este în livadă (val. predicativă). Bunicul ar fi vrut să planteze mai mulţi meri (val. auxiliară). Bunicul este bolnav de câteva zile (val. copulativă).

sâmbătă, 13 martie 2010

CONCURSUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ”MIHAI EMINESCU”

CONCURSUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ”MIHAI EMINESCU”
Etapa pe sector, 13 martie 2010
Clasa a IV-a

Subiecte:

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde corect cerinţelor:

„Ziori de ziuă se revarsă peste vesela natură,
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură,
În curând şi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit.

El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândra scară
Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi
Ce răzbat prin frunzi uscate şi s-arată drăgălaşi”
(Vasile Alecsandri – „Dimineaţa”)

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru: june, răzbate.
2. Alcătuieşte câte două propoziţii în care cuvintele: se revarsă şi soarbe, să aibă înţelesuri diferite.
3. Obţine câte un substantiv de la adjectivele: cerească, uscate, aurite, mândră.
4. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvântul vii să fie altă parte de vorbire decât cea din text.
5. Precizează timpul următoarelor verbe: se revarsă, prevesti, o să răzbată.
6. Indică ce sunt ca părţi de propoziţie cuvintele: un soare, de primăvară, apare, ziori.
7. Menţionaţi trei cuvinte obţinute de la substantivul „natură”.
8. Transcrie, din text, un vers care să conţină o enumeraţie.
9. Extrage, din text, toate adjectivele. Alcătuieşte cu două dintre ele propoziţii.
10. Analizează cuvintele subliniate din text.

II. Redactează o compunere de 20 – 25 de rânduri, în care să-ţi imaginezi o nuntă a florilor de primăvară.

În compunere, vei avea în vedere:
- alegerea unui titlu potrivit;
- originalitatea viziunii în abordarea subiectului;
- folosirea povestirii, dialogului şi a descrierii;
- înlănţuirea logică a ideilor;
- folosirea expresiilor frumoase;
- respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie;
- aşezarea corectă a compunerii în pagină.

Notă: Timp de lucru 2 ore.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii. SUCCES!

Barem de corectare

BAREM DE CORECTARE


Subiectul I (50 de puncte):
1. june – tânăr; răzbate – străbate, pătrunde, izbuteşte .... 3 p = 2x1,5p
2. se revarsă – a se răspândi, a inunda .... _________ 4 p = 2x2p
soarbe (un lichid, cuvintele cuiva ....) __________________ 4 p = 2x2p
3. cerească – cer; uscate – uscăciune; aurite – aur; mândră – mândrie ______ 2 p = 4x0,5p
4. vii – substantiv, verb ____________________ 4 p = 2x2p
5. se revarsă – verb, timpul prezent
prevesti – verb, timpul trecut
o să răzbată – verb, timpul viitor ________________ 3 p = 3x1p
6. un soare – complement
de primăvară – atribut
apare – predicat verbal
ziori – subiect __________________ 8 p = 4x2p
7. natură – natural, naturalist, naturaleţe .... _______ 3 p = 3x1p
8. „Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi” ___________________ 2 p
9. vesela, dulce, aurit, înverzit, cerească, mândră, vii, june, uscate _ 5 p
două propoziţii ______________ 4 p = 2x2p
10. el – pronume personal, pers. a III-a, nr. singular, genul masculin, subiect
cu raze – substantiv comun, genul feminin , nr. plural, complement
vii – adjectiv, genul feminin, nr. plural, atribut
sărută – verb, timpul prezent, nr. singular, pers. a III-a, predicat _____ 8p = 4x2p

Subiectul II (40 de puncte):
o alegerea unui titlu potrivit ___________ 2 p
o originalitatea viziunii în abordarea subiectului_ _________ 10 p
o folosirea povestirii, dialogului şi a descrierii __________ 12 p
o înlănţuirea logică a ideilor _______________________5 p
o folosirea a minimum cinci expresii frumoase ____________ 5 p
o respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie _________ 5 p
o aşezarea corectă a compunerii în pagină ______________ 1 p

miercuri, 3 martie 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana 25 .10.2008

CLASA a II-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.


♦ Citeşte cu atenţie textul următor:
Dumbrava minunată
de Mihail Sadoveanu
Lizuca şi Patrocle mergeau încetişor prin pădure. Ei se opriră pe iarbă, lângă salcie.
În faţa lor stătea o bătrână. Ea se sprijinea de un toiag alb. Fetiţa a întrebat:
– Tu eşti Sfânta Miercuri?
– Da. Am venit să vă ajut, zise bătrâna.

10 p 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect.

a) Titlul textului este: b) Autorul textului este:
a)Pădurea fermecată
Dumbrava minunată
Poiana minunată
b)Mihai Eminescu
Ion Creangă
Mihail Sadoveanu

10 p 2. Transcrie pe linia de mai jos prima propoziţie din textul „Dumbrava minunată”.
__________________________________________________________________________
10 p 3. Rescrie întrebarea din textul „Dumbrava minunată” pe linia de mai jos.
___________________________________________________________________________
10 p 4. Alege cuvintele potrivite aflate în partea stângă a paginii. Scrie-le la locul potrivit.
1. Lizuca şi Patrocle mergeau prin ________________ .
2. Ei se opriră pe ________________ .
3. Bătrâna se sprijinea de un ________________ .
4. ________________ bătea uşor.
5. Pe cer străluceau ________________ argintii.

(vantul, padure, iarba, stelute, toiegel, salcie)

10 p 5. Încercuieşte pe textul „Dumbrava minunată” propoziţiile care conţin dialogul dintre fetiţă şi bătrână.

10 p 6. Desparte în silabe cuvintele următoare:
zise ________________________
iarbă ________________________
Lizuca ________________________
pădure ________________________
minunată ________________________

10 p 7. Ordonează cuvintele următoare într-o propoziţie la sfârşitul căreia se pune punct.
Scrie propoziţia obţinută pe linia de mai jos.
Atenţie! Nu schimba forma cuvintelor.
Lizuca, salcie, opreşte, se, lângă
________________________________________________________

10 p 8. Scrie grupurile de litere în locul potrivit pentru a forma cuvinte:
_____reşe
în_____ţată
de_____te
ra_____tă

tă_____re

(ghe, che, ci, ghi,ge, ce)


10 p 9. Alcătuieşte câte o propoziţie cu fiecare dintre cuvintele următoare:
soare ____________________________________________________
frunze ___________________________________________________
Atenţie! Poţi să schimbi forma cuvintelor.
Total punctaj maxim 100 puncte.

sâmbătă, 27 februarie 2010

CONCURS DE STIINTE

CONCURS DE STIINTE
27 FEBRUARIE 2010
CLASA a II-a

Subiectul I
1.Noteaza cu A (adevarat) sau F (fals) fiecare din urmatoarele propozitii:
- Cerealele se cultiva la campie.
- Tulpina graului se numeste pai.
- Buruienile sunt plante cultivate de om.
- Frunzele au aceeasi forma.
- Tulpina arborilor este lemnoasa.
- Animalele carnivore se hranesc numai cu plante.
- Porcul are corpul acoperit cu blana.
- Animalele crescute pe langa casa omului se numesc animale domestice.
- Toate vietuitoarele au patru picioare.
- Puiul caprei se numeste miel.

2. Completeaza urmatoarele propozitii:
1. Campia este o forma de relief..................
2. Plantele sunt alcatuite din.....................
3. De la ardei consumam....................
4. Pentru a creste, plantele au nevoie de .........................
5. Ursul, vulpea, lupul, caprioara sunt animale...................
6. .............................este ocrotita de lege.
7. De la pomii fructiferi se folosesc............, dar si..................
8. Fructele se consuma in stare .................., dar si ...............
9. Adapostul vulpii se numeste.................
10. Lupului i se mai spune si .................. deoarece.....................

Completeaza cu cate doua exemple:
- cereale.............
- animale din zona de munte..........
- vietuitoare din zona de campie..............
- pasari de la noi din tara.............
- pomi fructiferi...............

Subiectul II
1. Ordoneza in ordine alfabetica denumirile de animale din urmatoarele cuvinte:
grau, lup secara, arici, vulpe, caprioara, iepure, maimuta, ardei,urs, conopida, berbec,varza, bivol, tigru, orz, veverita, rosie, capra neagra, cartof, girafa, cerb, salcam.

2. Alcatuiti cel putin sase enunturi despre anotimpul primavara. Folositi expresii frumoase!

Subiectul III

1. Doi ogari sunt in urmarirea unei vulpi. Dupa zece minute ei prind vulpea. Cate minute alearga fiecare ogar?

2. Ionel duce un card de gaste la iarba.Daca una mergea inaintea altor doua, alta intre doua si una dupa alte doua gaste, atunci cu cate gaste a mers la iarba Ionel?

3.Bunicul tau este soferul unui autocar. La pornire, in autocar urca 33 de pasageri. La prima statie coboara 5 si urca 10 calatori, iar la a doua statie coboara 9 si urca 5 calatori.
Cate persoane sunt acum in autocar?

joi, 18 februarie 2010

Concurs "NICOLAE COCULESCU"

Concursul de matematica "NICOLAE COCULESCU"2009
EDITIA a VI-a SLATINA - 27 noiembrie 2009
Clasa a III-a

1. Într-o zi Diana s-a gândit ca daca ar merge la ¸scoala cu masina, ar face 7 minute. Daca ar parcurge pe jos drumul pâna la ¸scoala ¸si s-ar întoarce cu masina, atunci i-ar trebui 32 de minute. În cât timp ar parcurge drumul de acasa pâna la ¸scoala ¸si înapoi, daca ar merge pe jos?

2. O ferma are 917 cai. Toti cei 429 de cai cu vârsta de peste 3 ani sunt albi, ca si 187 dintre cei care au vârsta de cel mult 3 ani. Aflati cati cai au:
a) culoarea alba; b) alta culoare; c) vârsta de cel mult 3 ani.
3. a) Într-un carusel, locurile cu numerele 6 ¸si 15 se fla exact în parti opuse. Câte locuri are caruselul? Ce loc se afla fata in fata cu numarul 10 ?
b) Tudor are 3 cutii verzi, mari. În fi…ecare dintre aceste cutii sunt câte 2 cutii rosii, iar in fi…ecare cutie rosie sunt câte 3 cutii mici, albe.
Câte cutii are Tudor în total?

4. 7 copii au în fata doua cosuri cu mere. Pe rând, fi…ecare copil ia doua mere din primul cos ¸si le pastreaza pentru el, apoi ia un mar din al doilea cos ¸si îl pune în primul cos. Când îl ajunge rândul ¸si pe al ¸saptelea copil,acesta ia cele doua mere din primul cos, însa nu mai are ce lua din al doilea cos, pentru ca acesta este gol.
Sa se afle câte mere erau la început în total în cele doua cosuri, stiind ca la sfârsit au ramas 5 mere în primul cos.

5. O operatie matematica magica este o operatie în care apar semnele + sau/- si cifrele 1; 2; 3; 4; 5; 6; luate fi…ecare o singura data. De exemplu, 14 + 23 + 5- 6 este o operatie magica.
Vom spune ca un numar este fermecat, daca el este rezultatul unei operatii magice. Spre exemplu, numarul 36; care rezultatul operatiei magice de mai sus, este numar fermecat. Sa observam ca suma cifrelor numarului 36 este 9: Un alt numar fermecat cu suma cifrelor egala cu 9 este obtinut în urma operatiei magice 154+326:
a) Gasiti trei numere fermecate cu suma cifrelor 3:
b) Gasiti doua numere fermecate cu suma cifrelor 21:tematica
c) Gasiti doua numere fermecate cu suma cifrelor 1:
Observatie. Daca un numar este format dintr-o cifra, se considera ca suma cifrelor lui este acea cifra.
Marius Perianu

sâmbătă, 13 februarie 2010

Concurs "Viitorii matematicieni"

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ

„VIITORII MATEMATICIENI”

EDIŢIA a V-a – 09.01.2010


SUBIECTE CLASA a IV-a
I. a) Aflaţi valoarea lui a:
100 – 24 x [ a0a : a – 7 x 13 – (6 x a + a : a) : 7] = 28

b) Reconstituiţi adunarea:
AU + AU = VAI, unde la litere diferite corespund cifre diferite.

II. 1) Se dă şirul:5 + 7 + 9; 10 + 12 + 14; 15 + 17 + 19; …
a. Aflaţi al 100-lea termen al şirului;
b. Cercetaţi dacă numărul 2010 este termen al şirului.

2) Fie a = *** + *** + *** şi b = *** + *** + ***, a > b unde steluţele reprezintă cifre distincte şi nenule. Arătaţi că a – b ≤ 1782

III. Dorel aleargă în parc 2 ore pe zi. În 5 ore de alergat slăbeşte 500 grame. În fiecare zi din cauză că mănâncă micul dejun, prânzul şi cina se îngraşă cu 100 grame. În câte săptămâni şi câte zile va ajunge de la 50 kilograme la 40 kilograme? (Se ştie că 1 kilogram are 1000 grame.)

IV. Suma a şase numere este 134. Dacă se adună 6 la primul număr, se scade 6 din al doilea număr, se împarte la 6 al treilea număr, se înmulţeşte cu 6 al patrulea număr şi se scade de două ori 6 din al cincilea număr se obţine, de fiecare dată, numărul al şaselea. Aflaţi cele şase numere.Notă: TIMP DE LUCRU: 2 ore 30 min.
Fiecare subiect este punctat cu maxim 7 puncte.


SUCCES!

sâmbătă, 6 februarie 2010

Subiecte concurs -matematica clasa a III-a

Concursul interjudeţean de matematică “Trepte în matematică-
-Memorialul Vasile Buşagă”
Ediţia a VII-a Călimăneşti, 23 ianuarie 2010
Clasa a III-a


SUBIECTUL I

1. Care este valoarea termenului necunoscut din egalitatea următoare?
2 + ( a + 2 + 8 : 2 ) •2 = 22

2. Calculaţi produsul numerelor naturale a, b, c, ştiind că sunt îndeplinite în acelaşi timp următoarele condiţii:
2 • a + 15 = 23 ; 3 • b + 9 = 36 ; a • c - 11 • b = 1

SUBIECTUL II

1. Andrei are nevoie de 80 de lei pentru a-şi cumpăra o bicicletă. El depune la bancă suma de 16 lei. După fiecare 6 luni suma creşte cu un sfert din suma existentă, iar după fiecare an suma existentă se măreşte cu încă 7 lei.
De câţi lei mai are nevoie dacă retrage banii după doi ani?

SUBIECTUL III

1. Pe o masă sunt aşezate cartonaşe care au înscrise pe ele, în ordine crescătoare, numerele: 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 5 şi aşa mai departe până la 20.
a) Aflaţi suma numerelor scrise pe primele 10 cartonaşe;
b) Aflaţi pe ce loc se află ultimul cartonaş din şir pe care scrie numărul 8;
c) Aflaţi ce număr este scris pe cartonaşul cu numărul 55 din şir;
d) Dacă pe masă se află 3 coşuleţe A;B;C şi în ele sunt puse numerele din şir în ordinea şcrisă începând cu numărul 1 în coşuleţul B, aflaţi în care coşuleţ se pune cartonaşul pe care este scrisă ultima cifră 7 din şir;
e) Dar dacă pe masă sunt 5 coşuleţe A; B; C; D; E şi primul coşuleţ în care se pune cartonaşul cu numărul 1 este C, aflaţi în care coşuleţ se pune cartonaşul pe care este scrisă ultimul număr 11 din şir.

2. Maria merge la cumpărături în trei magazine. În primul magazin dă 10 lei la intrare, cheltuieşte jumătate din suma rămasă, dă 10 lei la ieşire şi pleaca spre al doilea magazin. Procedează la fel şi la celelalte două magazine şi-i rămân 10 lei.
Câţi lei a avut Maria la început ?


Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul de lucru este de 2 ore.
Se acordă 5 puncte din oficiu.

Rezolvari Concursul "Trepte in matematica"- clasa a III-a

Concursul interjudeţean de matematică “Trepte în matematică-
-Memorialul Vasile Buşagă”
Ediţia a VII-a Călimăneşti, 23 ianuarie 2010
Clasa a III-a
REZOLVĂRI

SUBIECTUL I
1. 2 + ( a + 2 + 8 : 2 ) • 2 = 22
2 + ( a + 2 + 4 ) • 2 = 22
2 + ( a + 6 ) • 2 = 22
( a + 6 ) • 2 = 22 - 2
( a + 6 ) • 2 = 20
a + 6 = 20 : 2
a + 6 = 10
a = 10 - 6
a = 4

2. 2 • a + 15 = 23 3 • b + 9 = 36 a • c - 11 x b = 1
2 • a = 23 - 15 3 • b = 36 - 9 4 • c - 11 x 9 = 1
2 x a = 8 3 • b = 27 4 • c - 99 = 1
a = 8 : 2 b = 27 : 3 4 • c = 1 + 99
a = 4 b = 9 4 •c = 100
c = 100 : 4
c = 25
a • b •c = 4 • 9 • 25 = 100 • 9 = 900

SUBIECTUL II
1.
16 + 16 : 4 = 16 + 4 = 20 ( lei după primele 6 luni)
20 + 20 : 4 + 7 = 20 + 5 + 7 = 32 ( lei după un an)
32 + 32 : 4 = 32 + 8 = 40 ( lei după un an şi jumătate)
40 + 40 : 4 + 7 = 40 + 10 + 7 = 57 ( lei după doi ani)
80 - 57 = 23 ( lei mai are nevoie)

SUBIECTUL III
1.
Cati lei avea înainte să plece din ultimul magazin?
10 + 10 = 20
Caţi lei avea după ce a intrat în ultimul magazin ?
2 • 20 = 40
Caţi lei avea la intrarea în ultimul magazin ?
40 + 10 = 50
Caţi lei avea înainte să plece din al doilea magazin ?
50 + 10 = 60
Caţi lei avea după ce a intrat în al doilea magazin ?
2 • 60 = 120
Caţi lei avea la intrarea în al doilea magazin ?
120 + 10 = 130
Caţi lei avea înainte să plece din primul magazin ?
130 + 10 = 140
Caţi lei avea după ce a intrat în primul magazin ?
2 • 140 = 280
Caţi lei a avut la început ?
280 + 10 = 290

Subiecte concurs -matematica clasa a IV-a

Concursul interjudeţean de matematică “Trepte în matematică-
-Memorialul Vasile Buşagă”
Ediţia a VII-a Călimăneşti, 23 ianuarie 2010

Clasa a IV-a


SUBIECTUL I

1. Calculează:
120 + 3 • [ 56 : 8 + 3 • ( 7 • 9 + 3 • 12 ) ] – 248 : 8 – 987 654 : 987 654 =

2. Folosind toate numerele naturale diferite de 0, formate dintr-o singura cifra, scrise in ordine descrescatoare o singura data si numai operatiile de adunare si scadere, obţine rezultatul 9. Găseşte 3 soluţii.

3. Află suma numerelor care împărţite la 45 dau câtul cuprins între 7 şi 9 şi resturile mai mari decât 40.

SUBIECTUL II

1. Un număr de 4 cifre este de 72 de ori mai mare decât suma cifrelor sale, iar numărul format de primele două cifre ale sale este de 8 ori mai mic decât cel format de ultimele două cifre.
Care este numărul?

SUBIECTUL III
(La subiectul III se vor lua in considerare numai rezolvarile aritmetice)

1. Fiind întrebată câţi ani are Ileana răspunde:
Am trei fraţi. Cel mai mare dintre ei are cu trei ani mai mult decât jumătate din vârsta mea. Sora noastră are 9 ani. Un alt frate are a şasea parte din vârsta mea. Dacă adunaţi vârsta fratelui meu mai mare cu cea a surorii şi scădeţi vârsta celuilalt frate obţineţi vârsta mea.
Câţi ani are Ileana?

2. Un gospodar are de 4 ori mai multe găini decât raţe. Dacă el cumpără 2 raţe şi vinde 4 găini, atunci numărul găinilor devine de 3 ori mai mare decât al raţelor.
Câte găini şi câte raţe a avut gospodarul?
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul de lucru este de 2 ore.
Se acordă 5 puncte din oficiu.

Rezolvari Concurs"Trepte in matematica"

Concursul interjudeţean de matematică “Trepte în matematică-

-Memorialul Vasile Buşagă”

Ediţia a VII-a Călimăneşti, 23 ianuarie 2010

Clasa a IV-a


Rezolvări

SUBIECTUL I

1. 120 + 3 · [ 56 : 8 + 3 · ( 7 · 9 + 3 · 12 )] – 248 : 8 - 987 654 : 987 654 =

120 + 3 · [ 7 + 3 · ( 63 + 36 )] – 31 – 1 =

120 + 3 · [ 7 + 3 x 99 ) – 31 – 1 =

120 + 3 · 304 – 31 – 1 =

120 - 912 – 31 – 1 =

1032 – 31 – 1 = 1 000

2. Exemple:

9 – 8 + 7 – 6 + 5 + 4 – 3 + 2 – 1 = 9

9 + 8 – 7 + 6 – 5 - 4 + 3 – 2 + 1 = 9

9 + 8 – 7 – 6 + 5 – 4 + 3 + 2 – 1 = 9

3. 40 < style=""> restul poate fi 41; 42; 43; 44.

d1 : 45 = 8 rest 41 => d1 = 8 · 45 + 41 = 360 + 41 = 401

d2 : 45 = 8 rest 42 => d2 = 8 · 45 + 42 = 402

d3 : 45 = 8 rest 43 => d3 = 8 · 45 + 42 = 403

d4 : 45 = 8 rest 44 => d4 = 8 · 45 + 42 = 404

S = 401 + 402 + 403 + 404 = 1210

SUBIECTUL II

1.

8ab = cd => 10 ≤ ab ≤ 99 => 80 ≤ cd ≤ 99 => 80 ≤ 8ab ≤ 99 => 10 ≤ ab ≤ 12

ab = 10 => cd = 80 => abcd = 1080 ( : 9 72)

ab = 11 => cd = 88 => abcd = 1188 ( : 18 72)

ab = 12 => cd = 96 => abcd = 1296 ( : 18 = 72) => R: 1296

SUBIECTUL III

1.

Sora = 3părţi

Fratele mare = 3 părţi +3ani

Ileana =6 părţi

Fratele mic =1parte

3 şesimi + 3 ani + 9 ani – 1 şesime = 6 şesimi

12 ani = 4 şesimi

12 : 4 · 6 = 3 · 6 = 18 ani

R: 18 ani are Ileana