sâmbătă, 24 aprilie 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana clasa a II-a

CLASA a II-a etapa a III-a 16. 05.2009
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Alisa culegea margarete din poieniţă. Deodată, pe lângă ea trecu un iepuraş alb şi pufos, cu ochii rotunzi ca două mărgele. Fetiţa îl întrebă:
– De ce fugi aşa grăbit, iepuraşule?
– Am să întârzii! Mă aşteaptă prietenii mei!
Iepuraşul dispăru ca prin farmec în iarba verde şi deasă. Alisa o luă la fugă peste câmp, pe urmele iepuraşului.La marginea pădurii descoperi vizuina iepurească, ascunsă printre tufişuri.
Intră înăuntru şi ajunse într-o sală luminată de lămpi colorate, care atârnau din tavan. De jur împrejur erau numai uşi.
Alisa încercă să le deschidă, dar toate erau închise. Şi-ar fi dorit să aibă o baghetă magică.
Admirând pereţii plini de oglinzi şi ghirlande strălucitoare, Alisa descoperi în mijlocul sălii o masă cu trei picioare. Pe masă găsi o cheie argintie şi un bilet scris de iepuraş. Citi biletul şi zise fericită:
– Acum ştiu. Uşa de lângă geam este cea potrivită.
Alisa roti cheia în broască şi păşi uimită într-o grădină fermecată.
Ce minunăţie! Aşa ceva nu mai văzuse niciodată!

( Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor – după Lewis Carroll)

5 p / 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:
a) Alisa culegea din poieniţă:
lalele
margarete
ghiocei
b) Pe lângă Alisa a trecut în fugă:
o pisică
o veveriţă
un iepuraş
c) Iepuraşul se grăbea, fiindcă:
îl aşteptau prietenii
îi era foame
îl urmărea vulpea
d) Vizuina iepurelui era ascunsă:
într-o peşteră
printre tufişuri
pe o insulă
e) Alisa a descoperit pe masă:
o baghetă magică
un inel strălucitor
o cheie şi un bilet

10 p /2. Transcrie, din text, pe liniile de mai jos, dialogul dintre Alisa şi iepuraş.
__________________________________________________

5 p/ 3. Adresează-i Alisei o întrebare în legătură cu textul dat. Scrie întrebarea pe linia de mai jos.
_________________________________________________
10 p /4. Scrie în tabel, în fiecare coloană, câte două cuvinte care să conţină mb, mp, oa, uă.

10 p /5. Reciteşte fragmentul marcat cu chenar în textul Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor.
Transcrie pe spaţiul punctat câte un cuvânt din acest fragment, care să conţină următoarele grupuri de litere:

ce: ..................... ge: ....................... che: ............................ ghe: ........................
ci: ..................... gi: ....................... chi: ............................ ghi: ........................
5 p/ 6. Uneşte, cu săgeţi, cuvintele din prima coloană cu cele care au înţeles/sens asemănător din a doua coloană.

Atenţie! În partea dreaptă este un cuvânt în plus.
zice... a alerga
a fugi... cuminte
fermecată.... spune
flămând.... sclipitoare
liniştit... friguros
strălucitoare... vrăjită
................înfometat

10 p/ 7. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date:
- a întreba ........................... – veselie ..........................
- sincer ........................... – a închide ..........................
- afară ...........................

10 p /8. Pe spaţiile punctate, în 2-3 rânduri, scrie Alisei un bilet în care să îi spui cum să ajungă în grădina fermecată.
Nu uita să i te adresezi Alisei la începutul biletului. Semnează-te cu numele Iepuraşul.

________________________________________
________________________________________


10 p /9. Trece în casete semnele de punctuaţie potrivite:
Un iepuraş trecu pe lângă Alisa Fetiţa îl întrebă
De ce fugi aşa grăbit iepuraşule
Trebuie să ajung în grădina fermecată răspunse el Mă aşteaptă veveriţa
ariciul şi bursucul

15 p /10. Imaginează-ţi că ai ajuns cu Alisa în grădina fermecată.
Scrie în 5-7 rânduri ce ai văzut tu în acea grădină. Foloseşte în text şi următoarele cuvinte:
păsări, fluturi, flori, iarbă, cântece, minunată.

• Atenţie! Poţi să schimbi forma cuvintelor.
• Pune un titlu potrivit textului scris de tine.
• Foloseşte toate cele şase cuvinte date.
• Scrie corect cuvintele din text.
• Foloseşte corect semnele de punctuaţie.

Un comentariu: