duminică, 2 mai 2010

Barem de corectare evaluare in educatie - limba romana clasa a III-a 16.05.2009

CLASA a III-a
Barem de corectare şi notare

1. 10 puncte pentru alegerea corectă a răspunsurilor.
a) Rândunel şi Prinţul fericit (2 p); b) la picioarele statuii (2 p);
c) două safire luminoase (2 p); d) vedea suferinţa locuitorilor cetăţii (2 p);
e) petrecea (2 p).
2. 10 puncte pentru stabilirea corectă a ideii principale din fragmentul marcat:
Rândunel găseşte loc de odihnă la picioarele statuii.
Se acceptă orice răspuns care are legătură cu ideea enunţată mai sus.
Se scade câte un punct pentru fiecare cuvânt scris greşit.
3. 5 puncte – câte 1 punct pentru selectarea corectă a fiecărui cuvântului care nu este sinonim cu celelalte cuvinte enunţate în fiecare din şirurile date.
4. 6 puncte – 3 puncte pentru transcrierea corectă a cuvintelor ;
– 3 puncte pentru despărţirea corectă în silabe;

cetate: ce-ta-te; rubin: ru-bin; picioarele: pi-cioa-re-le; nedumerit: ne-du-me-rit; statuie: sta-tu-ie.
5. 6 puncte pentru scrierea corectă a părţilor de vorbire din enunţul dat (6x1=6).
Răspunsuri posibile:
- un verb – unul din verbele zbură, ajunse, căută, să se odihnească, stătea, erau, se hotărî;
- un subtantiv comun – unul dintre substantivele zi, cetate, loc, columnă, statuia, ochii, safire, mâner, spadă, cetate;
- un substantiv propriu – unul dintre substantivele Rândunel, Prinţul fericit
- un adjectiv – unul dintre adjectivele întreagă, ageră, înaltă, fericit, luminoase, mare, strălucitor,
- un numeral – unul din numeralele două , un;
- un pronume personal – el,ei.
6. 5 puncte – câte un punct pentru fiecare adjectiv transcris corect şi asociat cu substantivul pe care îl determină
Prinţ fericit; privirea ageră; columnă înaltă; safire luminoase; rubin mare şi strălucitor (5x1=5)
7. 5 puncte pentru scrierea formei corecte (5x1=5)
1. În luna mai înfloresc bujorii. (1 p)
2. Tu m-ai chemai la plimbare? întrebă Radu. (1 p)
3. Mai vreau ciocolată! zise Ioana. (1 p)
4. Eu iau o carte din bibliotecă. (1 p)
5. Copiii i-au spus bunicului lor multe poezii.(1p)
8. 10 puncte - 5 puncte pentru scrierea celor două propoziţii în care cuvântul poartă are sensuri/înţelesuri diferite. (2x2,5=5)
- 5 puncte precizarea corectă a valorii gramaticale în fiecare propoziţie formulată ( 2x2,5=5)
Exemple posibile:
o Alina poartă o rochie galbenă. - verb
o Bunicul a construit o poartă de lemn. - substantiv
Se scade câte 1 punct dacă se schimbă forma cuvântului.
9. 5 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x0,5=5)
O dată cu răsăritul lunii , Rândunel îşi luă zborul către Prinţ .
- Am venit să-mi iau rămas bun , (!) spuse el .
- Rândunel, micuţ Rândunel ! (,) îl rugă Prinţul . Nu vrei să mai rămâi încă o noapte cu mine?
Ordinea semnelor de punctuaţie: (,), (.), (-), (,) sau (!), (.), (-), (,), (!) sau (,), (.) , (?).
10. 8 puncte – redactarea corectă a felicitării, respectând regulile scrierii functionale
Se va urmări:
- 2 puncte - folosirea formulei de felicitare;
- 2 punct - adresarea felicitării către Prinţul fericit;

- 2 puncte - aşezarea în pagină;
- 2 puncte - semnarea felicitării cu numele de Rândunel;
Se scade câte 0,5 puncte pentru fiecare cuvânt scris greşit.
11. 20 puncte pentru redactarea compunerii.
Se va urmări:
2 puncte - alegerea titlului potrivit;
2 puncte - respectarea părţilor compunerii;
1 punct - aşezarea în pagină a textului;
2 puncte - folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
5 puncte - scrierea corectă a cuvintelor;
2 puncte – exprimarea corectă;
2 puncte - aspectul scrisului;
2 puncte – originalitatea;
2 puncte – respectarea cerinţei
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie omis sau folosit greşit.

Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu