duminică, 10 octombrie 2010

Subiecte concurs clasa a IV-a

Concurs clasa a IV-a

I .Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor date:

„ Şi scăpând şi d-această pacoste, încălecară şi plecară la drum , repede ca vântul; când, ce să vezi dumneata? Unde se luase după dânşii scorpia de mumă a zmeoaicelor cu o falcă în cer şi cu alta în pământ ca să înghiţă pe Greuceanu şi mai multe nu.
Greuceanu , simţind că s-a luat după dânşii zmeoaica cea bătrână, zise frăţâne- său:
- Ia te uită, frate, înapoi şi spune-mi ce vezi!
- Ce să văz, frate, îi răspunse el, iată un nor vine după noi ca un vârtej.”
Cerinţe:
1. Transcrie o comparaţie din text;
2. Precizează care este personajul care îi urmăreşte pe Greuceanu şi pe fratele său;
3. Transformă în povestire replicile personajelor;
4. Precizează ce vede fratele lui Greuceanu când priveşte înapoi;
5. Scrie câte un cuvânt cu înţeles asemănător pentru: bătrână, pacoste, porniră, cer:
6. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti termeni cu sens opus cuvintelor: încălecară, repede, vine.
7. Scrie forma corectă a cuvintelor: să înghiţă, să văz;
8. Analizează morfologic şi sintactic cuvintele: plecară, zmeoaicelor, dânşii, Greuceanu.
9. Explică folosirea semnelor de punctuaţie din penultima frază a textului;
10. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti cuvintele: pensie, pensiune, staţie, staţiune.

II. Alcătuieşte o compunere, de 20- 25 rânduri, în care să fii personajul principal, alături de alte personaje îndrăgite de tine în urma lecturilor studiate. Vei folosi în redactarea compunerii povestirea, dialogul şi descrierea.
Dă un titlu potrivit compunerii tale.