sâmbătă, 10 aprilie 2010

Subiecte de concurs - limba română - clasa a III-a

SUBIECTE
1. Citeşte, cu atenţie, versurile şi răspunde următoarelor cerinţe:

"Chiar acum din crâng venii
Şi c-o veste bună!
Iarăşi e concert, copii;
Merg şi eu, şi tu să vii,
Mergem împreună.

Vrei programă, lămurit?
Stai puţin să caut.
Cucul, un solist vestit,
De printr-alte ţări venit,
Va cânta din flaut.

Cântăreţa dulce-n grai,
Cea numită "perla
Cântăreţilor din mai",
Dulce va doini din nai
Multe doine mierla."
(Concertul primăverii, G.Coşbuc)


1. Transcrie o propoziţie interogativă şi una exclamativă din poezie.
2. Identifică, în text, două substantive şi analizează-le.
3. Găseşte două substantive însoţite de adjective, din versuri.
4. Precizează numărul şi persoana pronumelor existente în poezie.
5. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru: veste, concert, vestit, va doini,.
6.Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru: vom veni, departe, împreună, dulce, multe.
7.Explică folosirea primei virgule din poezie.
8.Alcătuieşte câte un enunţ folosind: nai, n-ai, mai, m-ai, si perla.

II. Redactează o compunere cu titlul Concertul din pădure.

III. Imaginează-ţi şi scrie un dialog de opt replici, între două animale din pădure.

Timp de lucru: 2 ore

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu