joi, 29 aprilie 2010

Barem evaluare in educatie clasa a III- a

CLASA a III-a
Barem de corectare şi notare
1. 10 puncte pentru alegerea titlului potrivit(Covorul vieţii).
2. 10 puncte pentru alegerea şi scrierea corectă a cuvintelor care reprezintă personajele din text(2x5=10): împăratul, feciorul de împărat.
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
3. 10 puncte pentru scrierea cuvintelor cu sens/înţeles opus (5x2=10) (priceput – nepriceput, a înveli – a dezveli, aproape – departe, senin – înnorat, prieten – duşman).
• Se scad câte 0,5p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
4. 10 puncte repartizate astfel:
- 8 puncte pentru transcrierea completă şi corectă a întrebării – Ce taină ascund aceste covoare pentru tine, fiule?;
- 2 puncte pentru precizarea numărului de cuvinte din propoziţie (8).
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Pentru fiecare cuvânt omis se scade câte 1p.
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt adăugat.
• Se scad câte 0,5 p pentru omiterea liniei de dialog, respectiv a virgulei/semnului întrebării.
5. 10 puncte pentru găsirea perechilor de cuvinte cu sens/înţeles asemănător(5x2=10) (excursie – călătorie; dar – cadou; cântec – melodie; a fugi – a alerga; teamă – frică).
6. 10 puncte pentru încercuirea corectă a vocalelor din cuvintele împărat, covorul, vieţii (10x1=10).
7. 4 puncte pentru despărţirea cuvintelor în silabe(5x2=10): tai-nă, co-vor, mi-nu-nat, îm-pă-rat.
• Punctajul se acordă numai în cazul despărţirii corecte a întregului cuvânt.
8. 6 puncte pentru scrierea cuvintelor cu mp, respectiv mb(6x1=6).
• Se scad câte 0,5p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
9. 10 puncte pentru scrierea celor două propoziţii(2x5=10).
Exemple de răspuns: Mama pune sare la mâncare. Maria sare coarda.
10. 10 puncte pentru:
- respectarea cerinţei 2p;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 2p;
- folosirea dialogului 2p;
- scrierea corectă a cuvintelor 4p.
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu