joi, 29 aprilie 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana clasa a III-a , 31. 10.2009

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Într-o ţară îndepărtată, trăia odată un împărat care avea un fecior. Deseori, feciorul de împărat se oprea în faţa minunatelor covoare aflate în sălile palatului şi le privea încântat.
Observându-l în câteva rânduri, împăratul îl întrebă pe feciorul său:
- Ce taină ascund aceste covoare pentru tine, fiule?
- Taina meşterului ţesător, tată. De-aş cunoaşte această taină, aş ţese covorul vieţii. Ce minunat trebuie să fie să cuprinzi într-un covor toate frumuseţile şi culorile lumii!
(Poveste populară)

10 p 1. Citeşte cu atenţie titlurile de mai jos. Încercuieşte litera corespunzătoare titlului potrivit textului de mai sus.
a) Castelul
b) Covorul vieţii
c) Împăratul şi zmeul
10 p 2. Alege dintre cuvintele următoare doar pe cele care reprezintă personajele din text.
Scrie aceste cuvinte pe linia de mai jos.
ţesătorul, împăratul, olarul, feciorul de împărat

10 p 3. Scrie un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos:
priceput - ......................................
a înveli - .......................................
aproape - ......................................
senin - ...........................................
prieten - .....................................
10 p 4. Transcrie din textul de mai sus întrebarea adresată de împărat feciorului său. Scrie în casetă numărul de cuvinte aflate în propoziţie.
10 p 5. Uneşte cu săgeţi cuvintele din prima coloană cu acelea cu înţeles/sens asemănător din a doua coloană. Atenţie! Un cuvânt din dreapta este în plus.
excursie ............ a alerga
dar............... surprins
cântec........... călătorie
mirat............ frică
a fugi............. melodie
teamă............ cadou
..................linişte
10 p 6. Încercuieşte vocalele din cuvintele subliniate în propoziţia următoare:
Feciorul de împărat îşi dorea să ţeasă covorul vieţii.
10 p 7. Desparte în silabe cuvintele:
taină - ________________________
covor - ________________________
minunat - ________________________
împărat - ________________________
10 p 8. Scrie, după model, încă trei cuvinte care să conţină mp şi mb.
câmpie, important, .......................... , .............................. , ..................................
sâmbure, îmbrăcat, ........................... , .............................. , .................................
10 p 9. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul sare să aibă înţelesuri diferite.
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului sare.

10 p 10. Imaginează-ţi că te întâlneşti cu un coleg de clasă la biblioteca şcolii. Scrie discuţia pe care o porţi cu acesta, folosind patru linii de dialog.
Atenţie! Scrie corect cuvintele. Foloseşte corect semnele de punctuaţie. Respectă cerinţa.

Ai terminat?
Mai verifică o dată răspunsurile!
Total punctaj:100 puncte

Barem evaluare in educatie clasa a III- a

CLASA a III-a
Barem de corectare şi notare
1. 10 puncte pentru alegerea titlului potrivit(Covorul vieţii).
2. 10 puncte pentru alegerea şi scrierea corectă a cuvintelor care reprezintă personajele din text(2x5=10): împăratul, feciorul de împărat.
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
3. 10 puncte pentru scrierea cuvintelor cu sens/înţeles opus (5x2=10) (priceput – nepriceput, a înveli – a dezveli, aproape – departe, senin – înnorat, prieten – duşman).
• Se scad câte 0,5p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
4. 10 puncte repartizate astfel:
- 8 puncte pentru transcrierea completă şi corectă a întrebării – Ce taină ascund aceste covoare pentru tine, fiule?;
- 2 puncte pentru precizarea numărului de cuvinte din propoziţie (8).
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Pentru fiecare cuvânt omis se scade câte 1p.
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt adăugat.
• Se scad câte 0,5 p pentru omiterea liniei de dialog, respectiv a virgulei/semnului întrebării.
5. 10 puncte pentru găsirea perechilor de cuvinte cu sens/înţeles asemănător(5x2=10) (excursie – călătorie; dar – cadou; cântec – melodie; a fugi – a alerga; teamă – frică).
6. 10 puncte pentru încercuirea corectă a vocalelor din cuvintele împărat, covorul, vieţii (10x1=10).
7. 4 puncte pentru despărţirea cuvintelor în silabe(5x2=10): tai-nă, co-vor, mi-nu-nat, îm-pă-rat.
• Punctajul se acordă numai în cazul despărţirii corecte a întregului cuvânt.
8. 6 puncte pentru scrierea cuvintelor cu mp, respectiv mb(6x1=6).
• Se scad câte 0,5p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
9. 10 puncte pentru scrierea celor două propoziţii(2x5=10).
Exemple de răspuns: Mama pune sare la mâncare. Maria sare coarda.
10. 10 puncte pentru:
- respectarea cerinţei 2p;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 2p;
- folosirea dialogului 2p;
- scrierea corectă a cuvintelor 4p.
• Se scade câte 1p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

sâmbătă, 24 aprilie 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana clasa a II-a

CLASA a II-a etapa a III-a 16. 05.2009
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Alisa culegea margarete din poieniţă. Deodată, pe lângă ea trecu un iepuraş alb şi pufos, cu ochii rotunzi ca două mărgele. Fetiţa îl întrebă:
– De ce fugi aşa grăbit, iepuraşule?
– Am să întârzii! Mă aşteaptă prietenii mei!
Iepuraşul dispăru ca prin farmec în iarba verde şi deasă. Alisa o luă la fugă peste câmp, pe urmele iepuraşului.La marginea pădurii descoperi vizuina iepurească, ascunsă printre tufişuri.
Intră înăuntru şi ajunse într-o sală luminată de lămpi colorate, care atârnau din tavan. De jur împrejur erau numai uşi.
Alisa încercă să le deschidă, dar toate erau închise. Şi-ar fi dorit să aibă o baghetă magică.
Admirând pereţii plini de oglinzi şi ghirlande strălucitoare, Alisa descoperi în mijlocul sălii o masă cu trei picioare. Pe masă găsi o cheie argintie şi un bilet scris de iepuraş. Citi biletul şi zise fericită:
– Acum ştiu. Uşa de lângă geam este cea potrivită.
Alisa roti cheia în broască şi păşi uimită într-o grădină fermecată.
Ce minunăţie! Aşa ceva nu mai văzuse niciodată!

( Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor – după Lewis Carroll)

5 p / 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:
a) Alisa culegea din poieniţă:
lalele
margarete
ghiocei
b) Pe lângă Alisa a trecut în fugă:
o pisică
o veveriţă
un iepuraş
c) Iepuraşul se grăbea, fiindcă:
îl aşteptau prietenii
îi era foame
îl urmărea vulpea
d) Vizuina iepurelui era ascunsă:
într-o peşteră
printre tufişuri
pe o insulă
e) Alisa a descoperit pe masă:
o baghetă magică
un inel strălucitor
o cheie şi un bilet

10 p /2. Transcrie, din text, pe liniile de mai jos, dialogul dintre Alisa şi iepuraş.
__________________________________________________

5 p/ 3. Adresează-i Alisei o întrebare în legătură cu textul dat. Scrie întrebarea pe linia de mai jos.
_________________________________________________
10 p /4. Scrie în tabel, în fiecare coloană, câte două cuvinte care să conţină mb, mp, oa, uă.

10 p /5. Reciteşte fragmentul marcat cu chenar în textul Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor.
Transcrie pe spaţiul punctat câte un cuvânt din acest fragment, care să conţină următoarele grupuri de litere:

ce: ..................... ge: ....................... che: ............................ ghe: ........................
ci: ..................... gi: ....................... chi: ............................ ghi: ........................
5 p/ 6. Uneşte, cu săgeţi, cuvintele din prima coloană cu cele care au înţeles/sens asemănător din a doua coloană.

Atenţie! În partea dreaptă este un cuvânt în plus.
zice... a alerga
a fugi... cuminte
fermecată.... spune
flămând.... sclipitoare
liniştit... friguros
strălucitoare... vrăjită
................înfometat

10 p/ 7. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date:
- a întreba ........................... – veselie ..........................
- sincer ........................... – a închide ..........................
- afară ...........................

10 p /8. Pe spaţiile punctate, în 2-3 rânduri, scrie Alisei un bilet în care să îi spui cum să ajungă în grădina fermecată.
Nu uita să i te adresezi Alisei la începutul biletului. Semnează-te cu numele Iepuraşul.

________________________________________
________________________________________


10 p /9. Trece în casete semnele de punctuaţie potrivite:
Un iepuraş trecu pe lângă Alisa Fetiţa îl întrebă
De ce fugi aşa grăbit iepuraşule
Trebuie să ajung în grădina fermecată răspunse el Mă aşteaptă veveriţa
ariciul şi bursucul

15 p /10. Imaginează-ţi că ai ajuns cu Alisa în grădina fermecată.
Scrie în 5-7 rânduri ce ai văzut tu în acea grădină. Foloseşte în text şi următoarele cuvinte:
păsări, fluturi, flori, iarbă, cântece, minunată.

• Atenţie! Poţi să schimbi forma cuvintelor.
• Pune un titlu potrivit textului scris de tine.
• Foloseşte toate cele şase cuvinte date.
• Scrie corect cuvintele din text.
• Foloseşte corect semnele de punctuaţie.

Barem de corectare clasa a II-a

Barem de corectare şi notare
1. 5 puncte pentru alegerea corectă a răspunsurilor (5x1=5).
a) margarete(1p); b) un iepuraş(1p); c) îl aşteptau prietenii (1p); d) printre tufişuri (1p); e) o cheie şi un bilet (1p).
2. 10 puncte pentru transcrierea corectă a enunţurilor:
- De ce fugi aşa grăbit, iepuraşule?
- Am să întârzii! Mă aşteaptă prietenii mei!
Se scad câte 3 puncte pentru fiecare enunţ care nu a fost transcris.
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost transcris.
3. 5 puncte pentru scrierea întrebării adresate Alisei.
Punctele se vor repartiza astfel:
4 puncte – scrierea întrebării
1 punct – respectarea semnelor de punctuaţie necesare.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.
4. 10 puncte pentru scrierea în tabel a cuvintelor care să conţină mb, mp, oa, uă (8x1,25= 10).
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
5. 10 puncte pentru transcrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi din fragmentul marcat în textul Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor( 8x1,25=10).
Răspunsuri posibile:
- grupul de litere ce – încercă, cea, ce, ceva
- grupul de litere ci – strălucitoare, picioare, citi, fericită, niciodată
- grupul de litere ge – geam
- grupul de litere gi – magică, argintie
- grupul de litere che – cheie, cheia
- grupul de litere chi – deschidă, închise
- grupul de litere ghe – baghetă
- grupul de litere ghi – ghirlande
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
6. 5 puncte pentru găsirea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles asemănător ( zice-spune; fermecată-vrăjită; flămând-înfometat; liniştit-cuminte; strălucitoare-sclipitoare) (5x1=5).
7. 10 puncte pentru scrierea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles opus ( a întreba-a răspunde; sincer-mincinos; afară-înăuntru; veselie-tristeţe; a închide-a deschide) (5x2=10).
8. 10 puncte pentru scrierea biletului – din care se acordă:
5 puncte pentru respectarea cerinţei – să transmită cum va ajunge Alisa în grădina fermecată;
2 puncte pentru scrierea formulei de adresare la începutul biletului(ex. Dragă Alisa);
2 puncte pentru semnarea biletului la sfârşit, cu numele Iepuraşul;
1 punct pentru respectarea semnelor de punctuaţie în scrierea biletului.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.
9. 10 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1=10).
Un iepuraş trecu pe lângă Alisa. Fetiţa îl întrebă:
- De ce fugi aşa grăbit, iepuraşule?
- Trebuie să ajung în grădina fermecată,(!) răspunse el. Mă aşteaptă veveriţa, ariciul şi bursucul.
10. 15 puncte pentru scrierea textului despre grădina fermecată.
Se va urmări:
- stabilirea titlului potrivit textului – 2 puncte;
- folosirea celor şase cuvinte date în cerinţă – 3 puncte (6x0,50=3);
- scrierea corectă a cuvintelor din text – 5 puncte;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 5 puncte.
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu. EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 1 ETAPA a III-a – 16.05.2009

marți, 20 aprilie 2010

CONCURSUL DE MATEMATICA - "LA SCOALA CU CEAS"

CONCURSUL NAŢIONAL
„ LA ŞCOALA CU CEAS”
Ediţia a XIII-a
Râmnicu Vâlcea, 19.03.2010

CLASA a III-a

Subiectele :

1. Îmi aleg un număr. După ce îi adaug cifra zero la sfârşit, îl micşorez cu dublul numărului iniţial şi obţin 72.
Ce număr mi-am ales? Justificaţi!

2. Produsul vârstelor a patru fraţi este egal cu 16. Ştiind că niciunul dintre ei nu este cel mai mare, dar nici cel mai mic, aflaţi ce vârstă are fiecare.

3. Ionel a citit dintr-o carte primele „n” pagini şi a observat că pentru numerotarea acestora s-a folosit de 23 de ori cifra 3.
Aflaţi cea mai mică şi cea mai mare valoare a lui „n”.
G.M. 5 / 2009
4. Într-o urmă sunt 12 bile roşii, 30 de bile albastre şi 65 de bile galbene. Bilele nu se văd.
Care este cel mai mic număr de bile pe care putem să le extragem pentru a fi siguri că am luat :
a) cel puţin o bilă albastră?
b) cel puţin câte o bilă de fiecare culoare?
c) cel puţin trei bile de aceeaşi culoare?
Justificaţi!
Subiecte selectate de: inst. Paul Dumitrescu şi
inst. Melania Cinculescu


Timp de lucru: 2 ore. SUCCES!

Barem de corectare clasa a III-a..

BAREM – clasa a III - a

1. Fie numărul „x”. Adăugându-i 0 la sfârşit, îl măresc de zece ori.
Avem : 10x – 2x = 8x (4p)
8x = 72 (2p)
x = 72 : 8 (0,5p)
x = 9 (0,5p)


2. 2x2x2x2 = 16 (3,5p)
4x4x1x1 = 16 (3,5p)

3. Pentru numerotarea paginilor de la 1 la 99 se foloseşte cifra 3 de 20 de ori (de zece ori pe poziţia zecilor, 30 – 39) şi de 10 ori pe poziţia unităţilor ( numere de forma c3 ) . (2p)
Cifra 3 s-a folosit de 23 de ori, deci, băiatul a citit şi paginile 103, 113 şi 123. (2p)
Ionel a citit minim 123 de pagini . (1,5p)
Ionel a citit maxim 129 de pagini . (1,5p)


4. a) Cazul cel mai nefavorabil este să extragem numai bile roşii şi galbene. Deci 12+65=77. Următoarea va fi cu siguranţă albastră. Deci putem extrage minim 78 de bile (12+65+1=78). (2p)
b) Cazul cel mai nefavorabil este ca primele bile extrase să fie toate bilele albastre şi galbene Deci 30+65= 95. Următoarea e roşie şi atunci vom avea cel puţin o bilă de fiecare culoare. Deci minim 96. (2p)
c) Cazul cel mai nefavorabil este ca primele 6 bile extrase să fie: 2 roşii, 2 galbene şi 2 albastre. A 7-a va avea una din cele trei culori şi atunci există 3 bile de aceeaşi culoare. (3p)

OBS. Pentru oricare altă soluţie corectă se acordă 7p.

sâmbătă, 10 aprilie 2010

Subiecte de concurs - limba română - clasa a III-a

SUBIECTE
1. Citeşte, cu atenţie, versurile şi răspunde următoarelor cerinţe:

"Chiar acum din crâng venii
Şi c-o veste bună!
Iarăşi e concert, copii;
Merg şi eu, şi tu să vii,
Mergem împreună.

Vrei programă, lămurit?
Stai puţin să caut.
Cucul, un solist vestit,
De printr-alte ţări venit,
Va cânta din flaut.

Cântăreţa dulce-n grai,
Cea numită "perla
Cântăreţilor din mai",
Dulce va doini din nai
Multe doine mierla."
(Concertul primăverii, G.Coşbuc)


1. Transcrie o propoziţie interogativă şi una exclamativă din poezie.
2. Identifică, în text, două substantive şi analizează-le.
3. Găseşte două substantive însoţite de adjective, din versuri.
4. Precizează numărul şi persoana pronumelor existente în poezie.
5. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru: veste, concert, vestit, va doini,.
6.Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru: vom veni, departe, împreună, dulce, multe.
7.Explică folosirea primei virgule din poezie.
8.Alcătuieşte câte un enunţ folosind: nai, n-ai, mai, m-ai, si perla.

II. Redactează o compunere cu titlul Concertul din pădure.

III. Imaginează-ţi şi scrie un dialog de opt replici, între două animale din pădure.

Timp de lucru: 2 ore

Barem de corectare clasa a III-a..

I.
1. Vrei programă, lămurit?...................................1p
Chiar acum din crâng venii/ Şi c-o veste bună!...............1p
TOTAL: 2p
2.Exemple:crâng, veste, concert..............................3p
- felul;
-numărul;....................................................3p
TOTAL: 6p
3. veste bună................................................1p
solist vestit................................................1p
TOTAL: 2p
4. eu - pronume personal, persoana I, nr.singular.............2p
tu - pronume personal, persoana a II-a, nr.singular...........2p
TOTAL..........4p
5. veste - ştire................1p
concert - spectacol.............1p
vestit - renumit................1p
va doini - va cânta.............1p
TOTAL:4p
6. vom veni - vom pleca..............1p
departe - aproape....................1p
împreună - singur....................1p
dulce - acru.........................1p
multe - puţine.......................1p
TOTAL :5p
7. Separă restul cuvintelor din propoziţie de cuvântul care arată cui ne adresăm...2p
8. nai...............1p
n-ai.................1p
mai ................1p
m-ai ................1p
perla ...............1p

II.
- Respectarea părţilor compunerii...................................3p
- Originalitatea ideilor exprimate..................................5p
- Cuprinsul bazat pe înlănţuirea logică a faptelor.................15p
- Folosirea unui limbaj expresiv, adecvat subiectului dat..........10p
- Incadrarea în pagină..............................................2p
- Lizibilitate......................................................1p
- Ortografie şi punctuaţie..........................................4p

III.
- Realizarea dialogului, urmărind o structură logică................10p
- Folosirea corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie............5p
- Expresivitatea limbajului...........................................3p
- Respectarea celor opt replici......................................2p