sâmbătă, 22 mai 2010

Concursul Interjudetean "Preda Filofteia" - 17.04. 2010 clasa a IV-a

Concursul Interjudetean „Preda Filofteia”
Ediatia a XVI-a, 17 aprilie 2010

CLASA A IV A

1. a) Calculati suma:
S=96+108+120+132+………+1992+2004.

b) Dublul unui numar este egal cu triplul altui numar. Daca suma numerelor este 200, aflati numerele.

2. Suma a 11 numere naturale consecutive este 110. Calculati suma patratelor acestor numere.

3. Aflati numerele naturale care sunt egale cu dublul produsului cifrelor sale.

G.M. 10 / 2010

4. Sa se determine patru numere naturale stiind ca de doua ori primul face cat de cinci ori al doilea, de trei ori al doilea face cat de patru ori al treilea si de sapte ori al treilea face cat de trei ori al patrulea iar suma celor patru numere este 24.

Prof. Buca Ilie

Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru: 3 ore.

Concursul Interjudetean "Preda Filofteia" - 17.04. 2010

Concursul Interjudetean „Preda Filofteia”
Ediatia a XVI-a, 17 aprilie 2010

CLASA A III A

1. a) Aflati numarul natural n din egalitatea:
n-(17x7-4x7+22x7)=2005.

b) Ana impreuna cu Ina au un numar de timbre egal cu cel mai mare numar par de doua cifre. Ina are de 6 ori mai putine timbre decat prietena sa. Cate timbre are fiecare?
2. a) Determinati pe x din egalitatea: x(1+2+3+100)=1060.


3. a) Deteminati pe x din egalitatea:
10x=(2001-1001)+(4004-44).

b) Scrieti cel mai mic numar natural cu suma cifrelor 30.

G.M. 10 / 2009

4. Stiind ca pentru un concurs Alex si Corina au rezolvat 57 de probleme, Corina si Sorin 63 de probleme iar Alex si Sorin 84 de probleme, aflati cate probleme a rezolvat fiecare copil.
G.M. 2 / 2010

Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru: 3 ore.

sâmbătă, 15 mai 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana 14. 06.2009 -etapa finala

CLASA a III-a
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:

Spre seara zilei a treia, buzduganul se izbi de poarta de aramă. În văzduh se auzi un vuiet puternic şi lung. Voinicul intră pe poarta sfărâmată. Văzu mândrul palat aşezat pe o insulă de smarald, înconjurată de lacul mare şi limpede.
Făt-Frumos se sui în luntre şi vâsli până la scările de marmură ale palatului. Pătrunse într-o sală înaltă, susţinută de stâlpi şi de arcuri, toate din aur. În mijlocul sălii, boierii şedeau la masă alături de un tânăr frumos ca luna unei nopţi de vară , ce purta pe cap o coroană de aur bătută cu diamante.
– Bine ai venit, Făt-Frumos! zise Împăratul. Am auzit de vitejia ta , dar de
văzut nu te-am văzut.
–Bine te-am găsit, Împărate, deşi mă tem că nu te voi lăsa cu bine. Am venit să ne luptăm, că destul l-ai viclenit pe tatăl meu.
–Ba nu l-am viclenit pe tatăl tău, ci totdeauna m-am luptat în luptă dreaptă. Dar cu tine nu mă bat. Hai să ne legăm fraţi de cruce de-acum până la moarte.
Se sărutară feciorii de împăraţi, băură şi se sfătuiră. Apoi, împăratul îi zise lui Făt-Frumos:
– De cine în lume te temi tu cel mai mult?
– De nimeni în lumea asta, afară de Dumnezeu. Dar tu?
– Eu mă tem de Muma-Pădurii, o babă urâtă care umblă prin împărăţia mea. Pe unde trece ea, faţa pământului se usucă, satele se risipesc. Ca să nu distrugă toată împărăţia, m-am învoit să-i dau ca bir tot al zecelea din copiii supuşilor mei. Azi vine să-şi ia birul.
(după Mihai Eminescu - ,,Făt-Frumos din lacrimă”)
*bir= plată
*smarald= piatră de culoare verde

10 p
1. Marchează cu X în casetă răspunsul corect:

a) Personajele textului sunt :
-boierii şi prinţesa
- Harap-Alb si Spanul
- Fat - Frumos si imparatul

b)Palatul împăratului se afla:
-pe o insula de smarald
-intr-o padure
-pe o stanca


c)Făt-Frumos dorea:

-să se lupte cu Împăratul
-să omoare zmeul
-să cânte

d) Împăratul se temea de:
căpcăun
Muma Padurii
zmeu

e) Pentru Muma Pădurii, împăratul plătea ca bir:
-fiecare al zecelea copil al supuşilor săi
-saci cu aur
-diamante
10 p
2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul marcat al textului Făt-Frumos din lacrimă.

5 p
3. Rescrie, pe spaţiile din dreapta, cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles/sens asemănător din fiecare şir de cuvinte:
- a păcăli, a înşela, a vicleni, a descoperi _______________
-zgomot, vuiet, cântec, larmă _________________
- vitejie, hărnicie, curaj, îndrăzneală _____________
- sfat, povaţă, îndemn, uimire ___________________
- ascunsă, sfărâmată, distrusă, zdrobită _______________
10 p
4. Scrie câte un cuvânt cu înţeles/sens opus pentru fiecare dintre cuvintele date şi alcătuieşte cu ele câte un enunţ:
limpede _________________ 1. _______________
tânăr _________________ 2.____________________
puternic _________________ 3.__________________
drept _________________ 4._____________
lung _________________ 5.________________
5 p
5. Transcrie din text 5 substantive la numărul plural şi desparte-le în silabe pe spaţiile de mai jos:
___________________________
10 p
6. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul nouă să aibă înţelesuri/sensuri
diferite. Precizează ce parte de vorbire este în fiecare caz.
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului!

5 p
7. Selectează din propoziţia „Voinicul intră pe poarta sfărâmată.”:
- predicatul ..........................
- subiectul .........................

• Transformă propoziţia dată în propoziţie simplă, respectând ordinea cuvintelor.
...................................
5 p
8. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele aflate în paranteză:
.............. poarta şcolii stătea un căţel mic şi drăgălaş.
George ..............invitat pe prietenul său ............. circ.
Românii sunt un ............... de oameni harnici şi prietenoşi.
Noi .............. distrat foarte bine în excursie.
( neam, ne-am, l-a, la, la)

5 p
9. Completează căsuţele din enunţurile următoare cu semnele de punctuaţie necesare:
Făt-Frumos văzu o fată în mijlocul unei grădini de flori Fata se uită la el şi îl întrebă
Ce cauţi aici străine
Am venit să mă lupt cu Muma Pădurii
Pleacă repede cât mai ai timp

5 p
10. Scrie un bilet de mulţumire adresat de împărat lui Făt-Frumos. Nu uita să te adresezi la început lui Făt-Frumos şi să te semnezi cu numele Împăratul.
_____________________________________
11. Scrie în 10-15 rânduri o compunere în care să povesteşti cum îţi imaginezi că reuşeşte Făt-Frumos să o învingă pe Muma Pădurii.

Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
- respectarea părţilor compunerii;
- aşezarea în pagină;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- scrierea corectă a cuvintelor;
- exprimarea corectã;
- aspectul scrisului;
- originalitatea;
- respectarea cerinţei.
--------------------------------
Ai terminat? Mai verifică o dată răspunsurile!
• Total punctaj – maxim 100 puncte.

Curiozitati

Mamiferul cu cea mai mare temperatura constanta a corpului este lupul, cu 42 grade Celsius.

Numele hidrogenului inseamna "generator de apa".

Apa regala este unul dintre putinii reactivi care pot dizolva aurul si platina.
Ea este formata dintr-un amestec de acid clorhidric si acid azotic.

duminică, 2 mai 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana,, clasa a III-a,16.05.2009

CLASA a III-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Rândunel zbură o zi întreagă, până ajunse la o cetate. Obosit, el căută cu privirea ageră un loc în care să se odihnească. Sus, pe o columnă înaltă, stătea privind către cetate, statuia Prinţului fericit. Ochii Prinţului erau două safire luminoase, iar la mânerul spadei un rubin mare şi strălucitor. Văzând statuia, Rândunel se hotărî să înnopteze la picioarele ei.
– Ce locşor de aur! îşi zise pe când se pregătea de culcare. Dar când să-şi vâre capul sub aripă, simţi un strop mare de apă care-l picură.
– Ce ciudat! strigă mirat Rândunel. Cerul e plin de steluţe şi cu toate astea plouă. Care mai e rostul unei statui dacă nu te mai apără nici de ploaie? Nu mai rămân
aici, voi căuta alt loc să mă odihnesc.
Când să-şi ia zborul, Rândunel văzu cum din ochii Prinţului curgeau şiroaie de lacrimi cristaline.
– Cine eşti tu ? întrebă Rândunel.
– Sunt Prinţul fericit.
– Şi de ce plângi? continuă el nedumerit. M-ai udat leoarcă.
– Cu mult timp în urmă, când eram în viaţă, trăiam fericit în palatul meu. Cât era ziua de lungă, petreceam şi nu mă gândeam niciodată ce e dincolo de poarta palatului. Acum, ca statuie, pot vedea toată urâţenia şi suferinţa cetăţii mele şi a locuitorilor ei.
Rândunel ascultă fermecat vorbele triste ale statuii ce părea vie. Aceasta îi mărturisi apoi, pe rând, motivele mâhnirii sale.
( Oscar Wilde- Prinţul fericit )
10 p 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:
a) Personajele textului sunt:
Statuia şi vrăbiuţa
Rândunel şi Prinţul fericit
Rândunel şi prietenii lui
b) Rândunel găseşte loc de odihnă:
la picioarele statuii
într-un copac
la streaşina unei case
c) Ochii Prinţului erau:
două safire luminoase
steluţe argintii
mărgele colorate
d) Prinţul plângea deoarece:
îşi pierduse spada
era singur
vedea suferinţa locuitorilor cetăţii
e) Cât era ziua de lungă, Prinţul:
ajuta oamenii sărmani
petrecea
se războia cu alţi împăraţi

10 p 2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul marcat cu chenar al textului
Prinţul fericit.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 p 3. Rescrie, pe spaţiile din dreapta, cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles/sens asemănător din fiecare şir de cuvinte:
- ager, sprinten, vioi, isteţ, obosit ___________________
- ciudat, straniu, elegant, curios ___________________
- fermecat, dezinteresat, vrăjit, încântat ___________________
- a mărturisi, a cânta, a declara, a spune ___________________
- mâhnire, supărare, întristare, pricepere ___________________
6 p 4. Transcrie cuvintele subliniate în text şi desparte-le în silabe pe spaţiile de mai jos:

6 p 5. Selectează din fragmentul marcat în textul Prinţul fericit şi scrie :
- un verb ________________________
- un substantiv comun ________________________
- un substantiv propriu ________________________
- un adjectiv ________________________
- un numeral ________________________
- un pronume ________________________
5 p 6. Transcrie câte un adjectiv existent în textul marcat pentru următoarele substantive:
Prinţul ________________ safire _____________________
privirea _______________ rubin _____________________
columnă _______________
5 p 7. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele aflate în paranteză:
a) În luna ............... înfloresc bujorii.
b) – Tu ............. chemat la plimbare? întrebă Radu.
c) – ............. vreau ciocolată! zise Ioana.
d) Eu .............. o carte din bibliotecă.
e) Copiii ............. spus bunicului lor multe poezii.
( m-ai, mai, mai, i-au, iau)
10 p 8. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul "poartă" să aibă înţelesuri/sensuri
diferite. Precizează ce parte de vorbire este în fiecare caz.
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului!
5 p 9. Trece în casete semnele de punctuaţie potrivite:
O dată cu răsăritul lunii Rândunel îşi luă zborul către Prinţ
Am venit să-mi iau rămas bun spuse el
Rândunel micuţ Rândunel îl rugă Prinţul Nu vrei să mai rămâi încă o noapte cu mine
8 p 10. Imaginează-ţi că eşti Rândunel şi îi scrii Prinţului o felicitare în legătură cu înfăţişarea sa.
Nu uita să te semnezi cu numele Rândunel. Fii atent la aşezarea în pagină!
20 p 11. Scrie în 10-15 rânduri o compunere în care să povesteşti ce faptă bună ar fi putut să facă
Prinţul pentru binele cetăţii şi al locuitorilor ei.
Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
- găsirea unui titlu potrivit;
- respectarea părţilor compunerii;
- aşezarea în pagină;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- scrierea corectă a cuvintelor;
- exprimarea corectã;
- aspectul scrisului;
- originalitatea;
- respectarea cerinţei.

Ai terminat?
Mai verifică o dată răspunsurile!
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Barem de corectare evaluare in educatie - limba romana clasa a III-a 16.05.2009

CLASA a III-a
Barem de corectare şi notare

1. 10 puncte pentru alegerea corectă a răspunsurilor.
a) Rândunel şi Prinţul fericit (2 p); b) la picioarele statuii (2 p);
c) două safire luminoase (2 p); d) vedea suferinţa locuitorilor cetăţii (2 p);
e) petrecea (2 p).
2. 10 puncte pentru stabilirea corectă a ideii principale din fragmentul marcat:
Rândunel găseşte loc de odihnă la picioarele statuii.
Se acceptă orice răspuns care are legătură cu ideea enunţată mai sus.
Se scade câte un punct pentru fiecare cuvânt scris greşit.
3. 5 puncte – câte 1 punct pentru selectarea corectă a fiecărui cuvântului care nu este sinonim cu celelalte cuvinte enunţate în fiecare din şirurile date.
4. 6 puncte – 3 puncte pentru transcrierea corectă a cuvintelor ;
– 3 puncte pentru despărţirea corectă în silabe;

cetate: ce-ta-te; rubin: ru-bin; picioarele: pi-cioa-re-le; nedumerit: ne-du-me-rit; statuie: sta-tu-ie.
5. 6 puncte pentru scrierea corectă a părţilor de vorbire din enunţul dat (6x1=6).
Răspunsuri posibile:
- un verb – unul din verbele zbură, ajunse, căută, să se odihnească, stătea, erau, se hotărî;
- un subtantiv comun – unul dintre substantivele zi, cetate, loc, columnă, statuia, ochii, safire, mâner, spadă, cetate;
- un substantiv propriu – unul dintre substantivele Rândunel, Prinţul fericit
- un adjectiv – unul dintre adjectivele întreagă, ageră, înaltă, fericit, luminoase, mare, strălucitor,
- un numeral – unul din numeralele două , un;
- un pronume personal – el,ei.
6. 5 puncte – câte un punct pentru fiecare adjectiv transcris corect şi asociat cu substantivul pe care îl determină
Prinţ fericit; privirea ageră; columnă înaltă; safire luminoase; rubin mare şi strălucitor (5x1=5)
7. 5 puncte pentru scrierea formei corecte (5x1=5)
1. În luna mai înfloresc bujorii. (1 p)
2. Tu m-ai chemai la plimbare? întrebă Radu. (1 p)
3. Mai vreau ciocolată! zise Ioana. (1 p)
4. Eu iau o carte din bibliotecă. (1 p)
5. Copiii i-au spus bunicului lor multe poezii.(1p)
8. 10 puncte - 5 puncte pentru scrierea celor două propoziţii în care cuvântul poartă are sensuri/înţelesuri diferite. (2x2,5=5)
- 5 puncte precizarea corectă a valorii gramaticale în fiecare propoziţie formulată ( 2x2,5=5)
Exemple posibile:
o Alina poartă o rochie galbenă. - verb
o Bunicul a construit o poartă de lemn. - substantiv
Se scade câte 1 punct dacă se schimbă forma cuvântului.
9. 5 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x0,5=5)
O dată cu răsăritul lunii , Rândunel îşi luă zborul către Prinţ .
- Am venit să-mi iau rămas bun , (!) spuse el .
- Rândunel, micuţ Rândunel ! (,) îl rugă Prinţul . Nu vrei să mai rămâi încă o noapte cu mine?
Ordinea semnelor de punctuaţie: (,), (.), (-), (,) sau (!), (.), (-), (,), (!) sau (,), (.) , (?).
10. 8 puncte – redactarea corectă a felicitării, respectând regulile scrierii functionale
Se va urmări:
- 2 puncte - folosirea formulei de felicitare;
- 2 punct - adresarea felicitării către Prinţul fericit;

- 2 puncte - aşezarea în pagină;
- 2 puncte - semnarea felicitării cu numele de Rândunel;
Se scade câte 0,5 puncte pentru fiecare cuvânt scris greşit.
11. 20 puncte pentru redactarea compunerii.
Se va urmări:
2 puncte - alegerea titlului potrivit;
2 puncte - respectarea părţilor compunerii;
1 punct - aşezarea în pagină a textului;
2 puncte - folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
5 puncte - scrierea corectă a cuvintelor;
2 puncte – exprimarea corectă;
2 puncte - aspectul scrisului;
2 puncte – originalitatea;
2 puncte – respectarea cerinţei
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie omis sau folosit greşit.

Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.