sâmbătă, 24 aprilie 2010

Barem de corectare clasa a II-a

Barem de corectare şi notare
1. 5 puncte pentru alegerea corectă a răspunsurilor (5x1=5).
a) margarete(1p); b) un iepuraş(1p); c) îl aşteptau prietenii (1p); d) printre tufişuri (1p); e) o cheie şi un bilet (1p).
2. 10 puncte pentru transcrierea corectă a enunţurilor:
- De ce fugi aşa grăbit, iepuraşule?
- Am să întârzii! Mă aşteaptă prietenii mei!
Se scad câte 3 puncte pentru fiecare enunţ care nu a fost transcris.
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost transcris.
3. 5 puncte pentru scrierea întrebării adresate Alisei.
Punctele se vor repartiza astfel:
4 puncte – scrierea întrebării
1 punct – respectarea semnelor de punctuaţie necesare.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.
4. 10 puncte pentru scrierea în tabel a cuvintelor care să conţină mb, mp, oa, uă (8x1,25= 10).
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
5. 10 puncte pentru transcrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi din fragmentul marcat în textul Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor( 8x1,25=10).
Răspunsuri posibile:
- grupul de litere ce – încercă, cea, ce, ceva
- grupul de litere ci – strălucitoare, picioare, citi, fericită, niciodată
- grupul de litere ge – geam
- grupul de litere gi – magică, argintie
- grupul de litere che – cheie, cheia
- grupul de litere chi – deschidă, închise
- grupul de litere ghe – baghetă
- grupul de litere ghi – ghirlande
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
6. 5 puncte pentru găsirea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles asemănător ( zice-spune; fermecată-vrăjită; flămând-înfometat; liniştit-cuminte; strălucitoare-sclipitoare) (5x1=5).
7. 10 puncte pentru scrierea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles opus ( a întreba-a răspunde; sincer-mincinos; afară-înăuntru; veselie-tristeţe; a închide-a deschide) (5x2=10).
8. 10 puncte pentru scrierea biletului – din care se acordă:
5 puncte pentru respectarea cerinţei – să transmită cum va ajunge Alisa în grădina fermecată;
2 puncte pentru scrierea formulei de adresare la începutul biletului(ex. Dragă Alisa);
2 puncte pentru semnarea biletului la sfârşit, cu numele Iepuraşul;
1 punct pentru respectarea semnelor de punctuaţie în scrierea biletului.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.
9. 10 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1=10).
Un iepuraş trecu pe lângă Alisa. Fetiţa îl întrebă:
- De ce fugi aşa grăbit, iepuraşule?
- Trebuie să ajung în grădina fermecată,(!) răspunse el. Mă aşteaptă veveriţa, ariciul şi bursucul.
10. 15 puncte pentru scrierea textului despre grădina fermecată.
Se va urmări:
- stabilirea titlului potrivit textului – 2 puncte;
- folosirea celor şase cuvinte date în cerinţă – 3 puncte (6x0,50=3);
- scrierea corectă a cuvintelor din text – 5 puncte;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 5 puncte.
Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie care nu a fost scris.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu. EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ pag. 1 ETAPA a III-a – 16.05.2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu