marți, 2 noiembrie 2010

Clasa a II-a
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
I. (35 puncte) La exerciţiile 1-5 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este
corect.
7p 1. 2 + 7 =
A. 9 B. 6 C. 10 D. 8
7p 2. Numărul cu 7 mai mic decât 15 este:
A. 9 B. 8 C. 7 D. 5
7p 3. Cifra unităţilor numărului 52 este:
A. 7 B. 5 C. 2 D. 3
7p 4. Un tren ajunge în gară la ora 9, având două ore întârziere. La ce oră trebuia să ajungă
trenul?
A. 11 B. 8 C. 7 D. 6
7p 5. Numărul mai mic decât 6 + 4 și mai mare decât 3+ 5 este:
A. 9 B. 8 C. 5 D. 10
II. (35 puncte) Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile punctate.
7p 1. Numărul cu 6 mai mare decât 11 este … .
7p 2. Un număr cuprins între 23 si 28 are cifra zecilor … .
7p 3. Suma a două numere este 25. Un număr este 11. Celălalt număr este ….

7p 4. Dacă a = 21, atunci a + a =… .
7p 5. Avem o pungă cu bomboane. Ana, Lia și Dan au primit bomboane, cel putin una fiecare.
Nu există doi copii care au primit același număr de bomboane. Cel mai mic număr posibil de bomboane din pungă este ….
III. (20 puncte) Scrieţi rezolvările complete.
1. Elevii unei clase intră pe rând în sala de sport. Mai întâi intră fetele, apoi băieții. Maria este ultima fată care a intrat. Dacă numărăm din față, Maria a intrat a 14-a. Dacă numărăm din coadă, Maria este a 12-a.
4p a) Elevul care a intrat al 11-lea este fată sau băiat?
4p b) Câte fete sunt în clasă?
2p c) Câți băieți sunt în clasă?

2. Pe tablă sunt scrise 7 numere, pe același rând. Primul și ultimul sunt egale cu 12. Al treilea este 24. Suma oricăror trei numere alăturate este aceeași.
4p a) Cât este al patrulea număr?
4p b) Cât este al șaselea număr?
2p c) Suma primelor 3 numere este 50. Cât este suma ultimelor 4 numere?
Total punctaj maxim 100 puncte.
Barem de corectare si notare
Clasa a II-a
Subiectele I si II
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă punctajul
maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
Nr. item I.1. I.2. I.3. I.4. I.5.
Rezultate A. B. C. C. A.
Nr. item II.1. II.2. II.3. II.4. II.5.
Rezultate 17 2 14 42 6
Subiectul III
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă
punctajul maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru
rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
1.
a)3p Fată,
1p pentru că intră inaintea Mariei
b)2p.14 fete,
2p.pentru că Maria este ultima fată.
c)1p. 11 băieți
1p.deoarece după Maria sunt 11 elevi, toți fiind băieți.

2.
a)1p.Al patrulea număr este egal cu primul,
3p.deci este 12.
b)1p.Al șaselea număr este egal cu al treilea,
3p.deci este 24.
c)1p.Suma numerelor de pe pozițiile 3,4,5 este 50.
1p.Suma ultimelor 4 numere este 50 +12 = 62