sâmbătă, 10 aprilie 2010

Barem de corectare clasa a III-a..

I.
1. Vrei programă, lămurit?...................................1p
Chiar acum din crâng venii/ Şi c-o veste bună!...............1p
TOTAL: 2p
2.Exemple:crâng, veste, concert..............................3p
- felul;
-numărul;....................................................3p
TOTAL: 6p
3. veste bună................................................1p
solist vestit................................................1p
TOTAL: 2p
4. eu - pronume personal, persoana I, nr.singular.............2p
tu - pronume personal, persoana a II-a, nr.singular...........2p
TOTAL..........4p
5. veste - ştire................1p
concert - spectacol.............1p
vestit - renumit................1p
va doini - va cânta.............1p
TOTAL:4p
6. vom veni - vom pleca..............1p
departe - aproape....................1p
împreună - singur....................1p
dulce - acru.........................1p
multe - puţine.......................1p
TOTAL :5p
7. Separă restul cuvintelor din propoziţie de cuvântul care arată cui ne adresăm...2p
8. nai...............1p
n-ai.................1p
mai ................1p
m-ai ................1p
perla ...............1p

II.
- Respectarea părţilor compunerii...................................3p
- Originalitatea ideilor exprimate..................................5p
- Cuprinsul bazat pe înlănţuirea logică a faptelor.................15p
- Folosirea unui limbaj expresiv, adecvat subiectului dat..........10p
- Incadrarea în pagină..............................................2p
- Lizibilitate......................................................1p
- Ortografie şi punctuaţie..........................................4p

III.
- Realizarea dialogului, urmărind o structură logică................10p
- Folosirea corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie............5p
- Expresivitatea limbajului...........................................3p
- Respectarea celor opt replici......................................2p

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu