sâmbătă, 24 octombrie 2009

Scrierea cu â

Academia Română a hotărât în anul 1993 reintroducerea scrierii cu â. S-a reglementat rostirea şi scrierea corectă a unor cuvinte ce contin â.
- Se scrie â în interiorul cuvintelor.
Exemplu: râde, mână, vânătoare...
- Se scrie cu î la începutul şi la sfârşitul cuvintelor.
Exemplu : înainte, însă, coborî, urî, vârî...
- Se scrie î în interiorul unor cuvinte provenite din cele care au început cu î.
Exemplu : neîndemânatic, reîmpădurit, neînceput, preîntâmpinat...

Numele de familie se pot scrie în interior cu â sau î, în funcţie de tradiţia şi dorinţa familiei.

duminică, 11 octombrie 2009

Scriere şi pronunţare corectă: după ş şi j

- Se scrie şi se pronunţă a, e, i (nu ea, ă, î): aşază, înşală, şase, jar, şapcă.
- Se scrie ă: uşă, matuşă, cenuşă, plajă, fruntaşă, leneşă.
-Se scrie e la plural: fruntaşe, tovarăşe, gureşe.
-Se scrie a: înfăţişa, înfăţişat angaja, angajare, angajaţi.
-Se scrie ează (ca şi în lucrează): înfăţişează angajează, creează.
-Se scrie ea/ească (ca şi în citea, să citească): cerşea, să cerşească, îngrijea, să îngrijească, sfârşea, să sfârşească.
-Se scrie eală (ca şi în îndrăzneală): oblojeală, tânjeală, greşeală.
-Se scrie ământ (ca în legământ): îngrăşământ