sâmbătă, 20 martie 2010

Limba şi literatura română (Clasa a V-a)
Timp de lucru – două ore
Toate subiectele sunt obligatorii
Se acordă 10 puncte din oficiu

Citeşte cu atenţie textul propus mai jos:

Ce să-ţi aduc? Te-am întrebat atunci –
Era un An Nou mi se pare –
Ningea frumos şi tu te bucurai
Cum se bucură o rază de soare.

Ai stat mult şi mirată-ai privit,
Credeam c-o să ceri jucăriile toate
Din oraşele mari ascunse în cărţi
Sau păpuşile visului o să le vrei, poate.

Şi târziu mi-ai răspuns, era glasul uşor,
Tremurat într-o lacrimă a ochilor mici:
Să-mi aduci dacă poţi, doar atâta te rog,
O vară întreagă, în sat, la bunici!
(Nicolae Dan Fruntelată – Darul)

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Stabileşte numărul silabelor din ultimul vers al poeziei date – 5 puncte
2. Numeşte starea sufletească/sentimentul ce se desprinde din prima strofă a poeziei date – 5 puncte
3. Transcrie, din poezia dată, versurile conţinând o comparaţie – 5 puncte
4. Explică, în două-trei rânduri, înţelesul construcţiei păpuşile visului – 5 puncte
5. Exprimă, în cel mult cinci rânduri, o părere/opinie personală, în legătură cu semnificaţia titlului acestei poezii – 10 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Alcătuieşte o compunere de 20-25 de rânduri în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară) din vacanţa de iarnă. În compunerea ta, vei avea în vedere:

- alegerea unui titlu potrivit/sugestiv – 5 puncte

- naratorul să fie şi personaj – 5 puncte

- îmbinarea naraţiunii cu dialogul – 5 puncte

- folosirea următoarelor secvenţe: ningea frumos; o rază de soare; jucăriile toate; păpuşile visului; glasul uşor – 5 puncte

-înlănţuirea logică a ideilor – 5 puncte

- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie, de aşezare în pagină – 5 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Având ca suport textul dat, formulează răspunsuri la următoarele cerinţe:

1. Transcrie, din text, trei structuri (cuvinte sau grupuri de cuvinte), care să conţină: un diftong, un triftong, un hiat (le vei evidenţia prin subliniere sau încercuire) – 6 puncte

2. Notează câte un antonim, pentru fiecare dintre cuvintele, din text: te bucurai; mult; mari; târziu; uşor; o vară – 6 puncte

3. Scrie trei cuvinte obţinute prin derivarea adjectivului nou – 6 puncte

4. Precizează modul şi timpul următoarelor verbe, din text: ningea; o să vrei; (te) rog – 6 puncte

5. Alcătuieşte trei enunţuri, în care verbul a fi să aibă, pe rând, valoare predicativă, auxiliară, copulativă (vei preciza fiecare valoare morfologică) – 6 puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu