miercuri, 3 martie 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana 25 .10.2008

CLASA a II-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.


♦ Citeşte cu atenţie textul următor:
Dumbrava minunată
de Mihail Sadoveanu
Lizuca şi Patrocle mergeau încetişor prin pădure. Ei se opriră pe iarbă, lângă salcie.
În faţa lor stătea o bătrână. Ea se sprijinea de un toiag alb. Fetiţa a întrebat:
– Tu eşti Sfânta Miercuri?
– Da. Am venit să vă ajut, zise bătrâna.

10 p 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect.

a) Titlul textului este: b) Autorul textului este:
a)Pădurea fermecată
Dumbrava minunată
Poiana minunată
b)Mihai Eminescu
Ion Creangă
Mihail Sadoveanu

10 p 2. Transcrie pe linia de mai jos prima propoziţie din textul „Dumbrava minunată”.
__________________________________________________________________________
10 p 3. Rescrie întrebarea din textul „Dumbrava minunată” pe linia de mai jos.
___________________________________________________________________________
10 p 4. Alege cuvintele potrivite aflate în partea stângă a paginii. Scrie-le la locul potrivit.
1. Lizuca şi Patrocle mergeau prin ________________ .
2. Ei se opriră pe ________________ .
3. Bătrâna se sprijinea de un ________________ .
4. ________________ bătea uşor.
5. Pe cer străluceau ________________ argintii.

(vantul, padure, iarba, stelute, toiegel, salcie)

10 p 5. Încercuieşte pe textul „Dumbrava minunată” propoziţiile care conţin dialogul dintre fetiţă şi bătrână.

10 p 6. Desparte în silabe cuvintele următoare:
zise ________________________
iarbă ________________________
Lizuca ________________________
pădure ________________________
minunată ________________________

10 p 7. Ordonează cuvintele următoare într-o propoziţie la sfârşitul căreia se pune punct.
Scrie propoziţia obţinută pe linia de mai jos.
Atenţie! Nu schimba forma cuvintelor.
Lizuca, salcie, opreşte, se, lângă
________________________________________________________

10 p 8. Scrie grupurile de litere în locul potrivit pentru a forma cuvinte:
_____reşe
în_____ţată
de_____te
ra_____tă

tă_____re

(ghe, che, ci, ghi,ge, ce)


10 p 9. Alcătuieşte câte o propoziţie cu fiecare dintre cuvintele următoare:
soare ____________________________________________________
frunze ___________________________________________________
Atenţie! Poţi să schimbi forma cuvintelor.
Total punctaj maxim 100 puncte.

Un comentariu: