sâmbătă, 20 martie 2010

Barem de corectare clasa a V-a

Clasa a V-a
Barem de notare

Subiectul I

1. 11 silabe – 5 puncte

2. bucurie, veselie, optimism... – 5 puncte

3. Ningea......de soare – transcrierea completă/incompletă a versurilor – 5/3 puncte

4. explicaţie corectă, coerentă/mai puţin corectă, coerentă – 5/3 puncte

5. exprimarea opiniei într-o manieră logică, argumentată, în strânsă legătură cu conţinutul şi mesajul textului/mai puţin logică, argumentată/lipsită de logică, neargumentată – 10/7/3 puncte

Subiectul al II-lea

- alegerea unui titlu sugestiv/mai puţin sugestiv – 5/2 puncte

- naratorul - personaj – 5 puncte

- îmbinarea naraţiunii cu dialogul (indiferent de proporţie) – 5 puncte

- folosirea logică a secvenţelor date – 5 puncte (1+1+1+1+1)

- înlănţuirea logică/mai puţin logică a ideilor – 5/3 puncte

- respectarea regulilor de scriere, de punctuaţie şi de aşezare în pagină, în totalitate/cu 2-3 greşeli/ cu mai multe greşeli – 5/3/1 puncte

Subiectul al III-lea

1. cuvinte (sau structuri) conţinând diftong, triftong, hiat – 6 puncte, din care:

- pentru diftong: te-am; nou; bucurai ...(se acordă un punct pentru selectare corectă şi un punct pentru evidenţiere prin subliniere sau încercuire) – 2 puncte

- pentru triftong: mirată-ai; mi-ai; (se acordă un punct pentru selectare corectă şi un punct pentru evidenţiere prin subliniere sau încercuire) – 2 puncte

- pentru hiat: jucăriile (se acordă un punct pentru selectare corectă şi un punct pentru evidenţiere prin subliniere sau încercuire) – 2 puncte

2. antonime: te bucurai – te întristai, te supărai...; mult – puţin; mari – mici; târziu – repede, rapid...; uşor – tare, puternic...; o vară – o iarnă – 6 puncte (1+1+1+1+1+1)

3. cuvinte obţinute prin derivare – 6 puncte (2+2+2), de exemplu: a înnoi; înnoire; înnoit; nouţ; noutate (Atenţie! se vor puncta numai formele din DEX)

4. modul şi timpul verbelor – 6 puncte, din care:

ningea: indicativ, imperfect – 2 puncte (1+1); o să vrei: indicativ, viitor – 2 puncte (1+1); (te) rog: indicativ, prezent – 2 puncte (1+1)

5. alcătuirea enunţurilor – 6 puncte, din care, câte un punct pentru respectarea cerinţei şi câte un punct pentru precizarea valorii morfologice. Exemple de răspuns: Bunicul este în livadă (val. predicativă). Bunicul ar fi vrut să planteze mai mulţi meri (val. auxiliară). Bunicul este bolnav de câteva zile (val. copulativă).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu