sâmbătă, 13 martie 2010

CONCURSUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ”MIHAI EMINESCU”

CONCURSUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ”MIHAI EMINESCU”
Etapa pe sector, 13 martie 2010
Clasa a IV-a

Subiecte:

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde corect cerinţelor:

„Ziori de ziuă se revarsă peste vesela natură,
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură,
În curând şi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit.

El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândra scară
Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi
Ce răzbat prin frunzi uscate şi s-arată drăgălaşi”
(Vasile Alecsandri – „Dimineaţa”)

1. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru: june, răzbate.
2. Alcătuieşte câte două propoziţii în care cuvintele: se revarsă şi soarbe, să aibă înţelesuri diferite.
3. Obţine câte un substantiv de la adjectivele: cerească, uscate, aurite, mândră.
4. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvântul vii să fie altă parte de vorbire decât cea din text.
5. Precizează timpul următoarelor verbe: se revarsă, prevesti, o să răzbată.
6. Indică ce sunt ca părţi de propoziţie cuvintele: un soare, de primăvară, apare, ziori.
7. Menţionaţi trei cuvinte obţinute de la substantivul „natură”.
8. Transcrie, din text, un vers care să conţină o enumeraţie.
9. Extrage, din text, toate adjectivele. Alcătuieşte cu două dintre ele propoziţii.
10. Analizează cuvintele subliniate din text.

II. Redactează o compunere de 20 – 25 de rânduri, în care să-ţi imaginezi o nuntă a florilor de primăvară.

În compunere, vei avea în vedere:
- alegerea unui titlu potrivit;
- originalitatea viziunii în abordarea subiectului;
- folosirea povestirii, dialogului şi a descrierii;
- înlănţuirea logică a ideilor;
- folosirea expresiilor frumoase;
- respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie;
- aşezarea corectă a compunerii în pagină.

Notă: Timp de lucru 2 ore.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii. SUCCES!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu