sâmbătă, 13 martie 2010

Barem de corectare

BAREM DE CORECTARE


Subiectul I (50 de puncte):
1. june – tânăr; răzbate – străbate, pătrunde, izbuteşte .... 3 p = 2x1,5p
2. se revarsă – a se răspândi, a inunda .... _________ 4 p = 2x2p
soarbe (un lichid, cuvintele cuiva ....) __________________ 4 p = 2x2p
3. cerească – cer; uscate – uscăciune; aurite – aur; mândră – mândrie ______ 2 p = 4x0,5p
4. vii – substantiv, verb ____________________ 4 p = 2x2p
5. se revarsă – verb, timpul prezent
prevesti – verb, timpul trecut
o să răzbată – verb, timpul viitor ________________ 3 p = 3x1p
6. un soare – complement
de primăvară – atribut
apare – predicat verbal
ziori – subiect __________________ 8 p = 4x2p
7. natură – natural, naturalist, naturaleţe .... _______ 3 p = 3x1p
8. „Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi” ___________________ 2 p
9. vesela, dulce, aurit, înverzit, cerească, mândră, vii, june, uscate _ 5 p
două propoziţii ______________ 4 p = 2x2p
10. el – pronume personal, pers. a III-a, nr. singular, genul masculin, subiect
cu raze – substantiv comun, genul feminin , nr. plural, complement
vii – adjectiv, genul feminin, nr. plural, atribut
sărută – verb, timpul prezent, nr. singular, pers. a III-a, predicat _____ 8p = 4x2p

Subiectul II (40 de puncte):
o alegerea unui titlu potrivit ___________ 2 p
o originalitatea viziunii în abordarea subiectului_ _________ 10 p
o folosirea povestirii, dialogului şi a descrierii __________ 12 p
o înlănţuirea logică a ideilor _______________________5 p
o folosirea a minimum cinci expresii frumoase ____________ 5 p
o respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie _________ 5 p
o aşezarea corectă a compunerii în pagină ______________ 1 p

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu