duminică, 2 mai 2010

Subiecte- evaluare in educatie - limba romana,, clasa a III-a,16.05.2009

CLASA a III-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
Rândunel zbură o zi întreagă, până ajunse la o cetate. Obosit, el căută cu privirea ageră un loc în care să se odihnească. Sus, pe o columnă înaltă, stătea privind către cetate, statuia Prinţului fericit. Ochii Prinţului erau două safire luminoase, iar la mânerul spadei un rubin mare şi strălucitor. Văzând statuia, Rândunel se hotărî să înnopteze la picioarele ei.
– Ce locşor de aur! îşi zise pe când se pregătea de culcare. Dar când să-şi vâre capul sub aripă, simţi un strop mare de apă care-l picură.
– Ce ciudat! strigă mirat Rândunel. Cerul e plin de steluţe şi cu toate astea plouă. Care mai e rostul unei statui dacă nu te mai apără nici de ploaie? Nu mai rămân
aici, voi căuta alt loc să mă odihnesc.
Când să-şi ia zborul, Rândunel văzu cum din ochii Prinţului curgeau şiroaie de lacrimi cristaline.
– Cine eşti tu ? întrebă Rândunel.
– Sunt Prinţul fericit.
– Şi de ce plângi? continuă el nedumerit. M-ai udat leoarcă.
– Cu mult timp în urmă, când eram în viaţă, trăiam fericit în palatul meu. Cât era ziua de lungă, petreceam şi nu mă gândeam niciodată ce e dincolo de poarta palatului. Acum, ca statuie, pot vedea toată urâţenia şi suferinţa cetăţii mele şi a locuitorilor ei.
Rândunel ascultă fermecat vorbele triste ale statuii ce părea vie. Aceasta îi mărturisi apoi, pe rând, motivele mâhnirii sale.
( Oscar Wilde- Prinţul fericit )
10 p 1. Marchează cu X în caseta corespunzătoare răspunsul corect:
a) Personajele textului sunt:
Statuia şi vrăbiuţa
Rândunel şi Prinţul fericit
Rândunel şi prietenii lui
b) Rândunel găseşte loc de odihnă:
la picioarele statuii
într-un copac
la streaşina unei case
c) Ochii Prinţului erau:
două safire luminoase
steluţe argintii
mărgele colorate
d) Prinţul plângea deoarece:
îşi pierduse spada
era singur
vedea suferinţa locuitorilor cetăţii
e) Cât era ziua de lungă, Prinţul:
ajuta oamenii sărmani
petrecea
se războia cu alţi împăraţi

10 p 2. Formulează într-un singur enunţ ideea principală din fragmentul marcat cu chenar al textului
Prinţul fericit.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 p 3. Rescrie, pe spaţiile din dreapta, cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles/sens asemănător din fiecare şir de cuvinte:
- ager, sprinten, vioi, isteţ, obosit ___________________
- ciudat, straniu, elegant, curios ___________________
- fermecat, dezinteresat, vrăjit, încântat ___________________
- a mărturisi, a cânta, a declara, a spune ___________________
- mâhnire, supărare, întristare, pricepere ___________________
6 p 4. Transcrie cuvintele subliniate în text şi desparte-le în silabe pe spaţiile de mai jos:

6 p 5. Selectează din fragmentul marcat în textul Prinţul fericit şi scrie :
- un verb ________________________
- un substantiv comun ________________________
- un substantiv propriu ________________________
- un adjectiv ________________________
- un numeral ________________________
- un pronume ________________________
5 p 6. Transcrie câte un adjectiv existent în textul marcat pentru următoarele substantive:
Prinţul ________________ safire _____________________
privirea _______________ rubin _____________________
columnă _______________
5 p 7. Scrie pe spaţiile punctate de mai jos varianta corespunzătoare dintre cuvintele aflate în paranteză:
a) În luna ............... înfloresc bujorii.
b) – Tu ............. chemat la plimbare? întrebă Radu.
c) – ............. vreau ciocolată! zise Ioana.
d) Eu .............. o carte din bibliotecă.
e) Copiii ............. spus bunicului lor multe poezii.
( m-ai, mai, mai, i-au, iau)
10 p 8. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul "poartă" să aibă înţelesuri/sensuri
diferite. Precizează ce parte de vorbire este în fiecare caz.
Atenţie! Nu schimba forma cuvântului!
5 p 9. Trece în casete semnele de punctuaţie potrivite:
O dată cu răsăritul lunii Rândunel îşi luă zborul către Prinţ
Am venit să-mi iau rămas bun spuse el
Rândunel micuţ Rândunel îl rugă Prinţul Nu vrei să mai rămâi încă o noapte cu mine
8 p 10. Imaginează-ţi că eşti Rândunel şi îi scrii Prinţului o felicitare în legătură cu înfăţişarea sa.
Nu uita să te semnezi cu numele Rândunel. Fii atent la aşezarea în pagină!
20 p 11. Scrie în 10-15 rânduri o compunere în care să povesteşti ce faptă bună ar fi putut să facă
Prinţul pentru binele cetăţii şi al locuitorilor ei.
Atenţie! În redactarea compunerii tale vei avea în vedere:
- găsirea unui titlu potrivit;
- respectarea părţilor compunerii;
- aşezarea în pagină;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- scrierea corectă a cuvintelor;
- exprimarea corectã;
- aspectul scrisului;
- originalitatea;
- respectarea cerinţei.

Ai terminat?
Mai verifică o dată răspunsurile!
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Un comentariu:

  1. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

    RăspundețiȘtergere