marți, 4 ianuarie 2011

Barem de corectare- Evaluare in educatie -limba romana, cls II 28.02.2009

CLASA a II-a
Barem de corectare şi notare
1. 10 puncte pentru alegerea corectă a răspunsurilor(5x2=10).
a) Degeţica(2p); b) pe frunza cea verde (2p); c) o broască(2p); d) în mijlocul lacului(2p); e) peştişorii din lac(2p).
2. 5 puncte – din care se acordă:
• 4 puncte pentru transcrierea enunţului Degeţica era o fetiţă gingaşă.
• 1 punct pentru scrierea corectă a numărului de cuvinte al propoziţiei(5).
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se acordă un punct doar dacă numărul de cuvinte scris în casetă este 5.
3. 5 puncte pentru scrierea întrebării din textul ,,Degeţica”: Cine plânge aşa de tare?
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
- Se scad 0,50 p dacă a fost omisă scrierea semnului întrebării la sfârşitul propoziţiei.
4. 10 puncte pentru alegerea şi scrierea corectă a cuvintelor în propoziţii(5x2=10).
1. Degeţica era o fetiţă gingaşă.
2. Fetiţa a rămas singură pe frunza cea verde.
3. Broasca a furat-o pe Degeţica.
4. Degeţica se temea de broasca cea urâtă.
5. În jurul fetiţei s-au adunat toţi peştişorii din lac.
5. 10 puncte pentru găsirea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles asemănător( gingaşă-delicată; mirată-uimită; a zice-a spune; oaspeţi-musafiri; pădure-codru) (5x2=10).
6. 10 puncte pentru scrierea corectă a cuvintelor cu sens/înţeles opus(5x2=10);(urâtă-frumoasă; prieteni-duşmani;
a pleca-a veni/a sosi; lumină-întuneric; mult-puţin).
7. 10 puncte pentru despărţirea cuuvintelor în silabe(5x2=10).
frun-ză; ver-de; de-ge-te; sin-gu-ră; fru-moa-să.
- Se vor acorda cele 2p doar dacă despărţirea în silabe a întregului cuvânt este corectă.
8. 10 puncte pentru scrierea corectă a grupului de litere în locul potrivit în vederea formării cuvintelor.
Încetişor; fericită; Degeţica; ochişor; pagină; unghie; margine; pachete; bicicletă; îngheţat.
- Cele 10 puncte se vor repartiza după cum urmează:
• 5 puncte pentru scrierea corectă a grupului de litere (10x0,5=5);
• 5 puncte pentru scrierea corectă a enunţurilor.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit din enunţ.

9. 10 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie(10x1=10).
Peştişorii din lac s-au strâns în jurul fetiţei. Ei au întrebat-o curioşi:
– De ce plângi ?
Degeţica le-a răspuns tristă :
– Mă tem de broasca cea urâtă ! (.)
– Nu te teme! (.) Noi te vom ajuta să scapi de broască ! (.)
10. 10 puncte pentru scrierea textului despre primăvară.
Se va urmări:
- stabilirea titlului potrivit textului – 1 punct;
- folosirea celor şase cuvinte date în cerinţă – 3 puncte;
- folosirea corectă a semnelor de punctuaţie – 2 puncte;
- scrierea corectă a cuvintelor – 4 puncte;
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
♦ Total 100 de puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu