vineri, 2 iulie 2010

Barem de corectare evaluare in educatie - limba romana clasa a IV-a - 16.05.2009

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ ETAPA a III-a – 16.05.2009
CLASA a IV-a


Barem de corectare şi notare
1. 5 puncte pentru notarea cu A (adevărat) sau F (fals) a enunţurilor date (5x1=5).
a) Dorothea s-a rătăcit din cauza furtunii. A – adevărat
b) Dorothea s-a trezit într-un castel fermecat. F – fals
c) Vrăjitorul din Oz trăia în Oraşul Smaraldelor. A – adevărat
d) Vrăjitorul din Oz dorea să o ajute pe Dorothea. A – adevărat
e) Calea spre Oraşul Smaraldelor era pietruită cu cărămizi roşii. F – fals
2. 5 puncte scrierea ideii principale din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz.
• Se acceptă formularea ideii principale referitoare la conţinutul primului enunţ din text – După furtună, Dorothea se trezi în mijlocul unui ţinut de o frumuseţe fără seamăn.
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
3. 10 puncte pentru scrierea enunţurilor care conţin expresiile frumuseţe fără seamăn şi dispăru ca prin farmec (2x5=10).
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
4. 4 puncte pentru scrierea cuvintelor existente în fragmentul marcat din textul Vrăjitorul din Oz (4x1=4) (izvor, cântau, păsări, ţinut).
5. 5 puncte pentru scrierea cuvintelor care nu se potrivesc între cuvintele cu sens/înţeles asemănător din fiecare şir de cuvinte (5x1=5) ( curaj, repede, imaginară, tace, vioi).
6. 5 puncte pentru scrierea cuvintelor cu sens/înţeles opus pentru cuvintele date (5x1=5) (a umple-a goli; puternic-slab/firav; bunătate-răutate; apropiere-depărtare; se duce- se întoarce).
7. 3 puncte pentru transcrierea corectă a părţilor de vorbire din fragmentul marcat în textul Vrăjitorul din Oz (3x1=3).
Răspunsuri posibile:
- verb la timpul trecut, persoana a III-a, numărul plural – umpleau, cântau
- substantiv comun, gen feminin, numărul plural – flori, păsări
- adjectiv – strălucitoare, înverzită, cristalin, dese
8. 10 puncte pentru scrierea corectă a predicatului, subiectului, atributului şi complementului şi transformarea propoziţiei date în propoziţie simplă, din care se acordă:
- 8 puncte pentru scrierea corectă a predicatului, subiectului, atributului şi complementului (4x2=8); cântau – predicat, păsări – subiect, dese – atribut, prin tufişurile – complement;
- 2 puncte pentru transformarea propoziţiei date în propoziţie simplă: Păsări cântau.
• Nu se acceptă ca răspuns corect propoziţia Cântau păsări.
9. 3 puncte pentru scrierea variantei corecte (6x0,50=3):
a) – Mircea, n-ai auzit că v-a chemat doamna profesoară?
b) La concert Radu va cânta la nai.
c) Eu iau un cadou pentru Andrei.
d) Copiii i-au spus mamei o poezie.
10. 10 puncte pentru scrierea corectă a semnelor de punctuaţie (10x1=10).
Dorothea întrebă curioasă :
- Eşti o vrăjitoare adevărată ?
- Da , sunt vrăjitoarea de la Miazănoapte , (!) răspunse bătrânica .
- Poţi să mă ajuţi ? M-am rătăcit din cauza furtunii . (!)
11. 10 puncte pentru scrierea invitaţiei – din care se acordă:
• 6 puncte pentru precizarea locului unde este invitată Dorothea, a datei şi orei (3x2=6);
• 4 puncte pentru semnarea invitaţiei cu numele Vrăjitorul din Oz.
- Se scad câte 0,50 p pentru fiecare greşeală de scriere a cuvintelor.
12. 20 puncte pentru redactarea compunerii.
Se va urmări:
- 1 punct – alegerea titlului potrivit;
- 2 puncte – originalitatea compunerii;
- 3 puncte – respectarea părţilor compunerii;
- 3 puncte – folosirea expresiilor frumoase;
(3 p pentru 3 expresii; 2 p pentru 2 expresii; 1 p pentru o expresie)
- 3 puncte – scrierea corectă a cuvintelor;
- 2 puncte – exprimarea corectă;
- 2 puncte – folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
- 2 puncte – aspectul scrisului;
- 1 punct – aşezarea în pagină a textului;
- 1 punct – respectarea cerinţei.
• Se scad câte 0,50 p pentru fiecare cuvânt scris greşit.
• Se scad câte 0,25 p pentru fiecare semn de punctuaţie omis sau folosit greşit.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu