miercuri, 24 august 2011

Fişă la Limba română

Citeşte cu atenţie textul:

1. Pădurea este de o rară frumuseţe. În primele ore ale dimineţii, razele timide şi reci ale soarelui se strecoară printre coroanele arborilor. Pădurea umedă este tăcută. Parcă ar sta în aşteptarea soarelui, a căldurii.

a). Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru fiecare din cuvintele subliniate.
b) Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare din cuvintele subliniate
c). Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti cât mai multe din cuvintele subliniate, dar nu mai puţin de două.

2. Scrie verbele care pot înlocui grupurile de cuvinte:

a-şi da seama
a lua o hotărâre
a lua-o la sănătoasa
a face haz
a face cale întoarsă


3. Alcătuieşte patru propoziţii în care verbul „a apuca” să aibă sensuri diferite.

4. Alcătuieşte trei propoziţii în care cuvântul „nouă” să fie părţi de propoziţie diferite.

5. Analizează cuvintele subliniate:

„Chiar lângă el se întinsese pe pământ o arătare cu două coarne grozave.”

6. Alcătuieşte o compunere de 20 – 25 rânduri cu titlul „O rază”.

În compunere vei avea în vedere:
- originalitatea viziunii asupra subiectului;
- folosirea povestirii dialogului şi a descrierii;
- înlănţuirea logică a ideilor;
- folosirea a cel puţin 5 expresii frumoase;
- respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie;
- aşezarea corectă în pagină.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu