luni, 7 martie 2011

Olimpiada de limba şi literatura română – etapa locală clasa a IV-a, februarie 2011

Subiecte

Citeşte cu atenţie textul dat şi răspunde corect cerinţelor de mai jos:

,,Frumoasă eşti, pădurea mea,
Când umbra-i încă rară
şi printre crengi adie-abia
Un vânt de primăvară.

Când de subt* frunze moarte ies
În umbră viorele,
Iar eu străbat huceagul** des
Cu gândurile mele...

Când strălucesc subt rouă grea
Cărări de soare pline,
Frumoasă eşti, pădurea mea,
Şi singură ca mine...’’
( George Topârceanu, ,,Cântec’’)

*subt = sub
**huceag = pădure mică, tânără şi deasă

Subiectul I ( 35 de puncte)
1. Numeşte anotimpul prezentat de poet în textul dat. 2p
2. Explică semnificaţia versului ,,Când umbra-i încă rară’’. 4p
3. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul ,,mine’’ să aibă alte sensuri, în afara celui
din text. 4p
4. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi înţeles pentru: crengi, pădure, cărări. 3p
5. Scrie câte un cuvânt cu înţeles opus pentru: rară, pline, a ieşi. 3p
6. Transcrie din text două substantive însoţite de adjective. 4p
7. Transformă următoarele verbe în substantive potrivite: adie, strălucesc. 2p
8. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate în text. 8p
9. Alcătuieşte trei enunţțuri în care substantivul ,,pădure’’ să îndeplinească funcţii sintactice
diferite. 3p
10. Explică folosirea cratimei în ,,umbra-i’’. 2p

Subiectul al II-lea (15 puncte)
Realizează un dialog de 8–10 replici între o viorea şi vântul de primăvară.Vei urmări:
- înlănţuirea logică a replicilor; 5p
- respectarea normelor de punctuaţie şi ortografie; 7p
- aşezarea în pagină şi calitatea scrisului. 3p

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu