marți, 2 noiembrie 2010

Barem de corectare si notare
Clasa a II-a
Subiectele I si II
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă punctajul
maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
Nr. item I.1. I.2. I.3. I.4. I.5.
Rezultate A. B. C. C. A.
Nr. item II.1. II.2. II.3. II.4. II.5.
Rezultate 17 2 14 42 6
Subiectul III
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă
punctajul maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru
rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
1.
a)3p Fată,
1p pentru că intră inaintea Mariei
b)2p.14 fete,
2p.pentru că Maria este ultima fată.
c)1p. 11 băieți
1p.deoarece după Maria sunt 11 elevi, toți fiind băieți.

2.
a)1p.Al patrulea număr este egal cu primul,
3p.deci este 12.
b)1p.Al șaselea număr este egal cu al treilea,
3p.deci este 24.
c)1p.Suma numerelor de pe pozițiile 3,4,5 este 50.
1p.Suma ultimelor 4 numere este 50 +12 = 62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu